Yerli savunma sanayii

24.01.2012 - 10:32

Bayar: 2012 yılı Türk savunma sanayiinde üretim yılı olacak.

Öneriler