Aslan payı yüzde 1'e

"Dünyanın en zengin yüzde birlik kesimi toplam gelirin yüzde 40'ını alıyor." Saptamanın yer aldığı, BM Kalkınma Programı raporuna göre, 20 yılda yüzde 11 artan gelir dağılımı eşitsizliği sosyal barışı tehdit edecek düzeyde.

Anadolu Ajansı 30.01.2014 - 02:46

Aslan payı yüzde 1'e

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), dünya nüfusunun en zengin yüzde birlik kesiminin toplam gelirin yüzde 40'ını, gelir tablosunun en altında yer alan yüzde 50'lik kesimin ise toplam gelirin yüzde birini aldığı ortaya çıktı.

UNDP'nın açıkladığı rapora göre, gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımı eşitsizliği 1990'dan 2010 yılına kadar yüzde 11 oranında artış gösterdi.

Rapora göre, en zenginler ile diğer kesimler arasındaki gelir farkının boyutları kalkınma ve sosyal barışı tehdit edecek düzeyde.

Buna göre, toplam dünya nüfusunun en zengin yüzde birlik dilimi, toplam gelirin yüzde 40'ını alırken gelir tablosunun alt kısmındaki yüzde 50'lik nüfus ise toplam gelirin sadece yüzde birlik dilimini alabiliyor.

Raporda gelir eşitsizliğinin yüksek seviyelerde olmasının ekonomik büyümeye, demokratik kültüre ve sosyal dokuya zarar verebileceği vurgulanarak, eşitsizliğin giderilmesi için yeniden dağıtımın önemli olduğu ancak öncelikle daha katılımcı, yoksul ve dar gelirlilere öncelik veren bir ekonomik gelişme modeline doğru gidilmesi gerektiği belirtildi.

Kalkınma hedeflerine ulaşmada gelişmekte olan ve yükselen ekonomilerdeki büyümenin hayati önemde olduğu kaydedilen raporda, ancak hızlı büyüme ve artan toplam milli gelirin her zaman bir ülkedeki gelir, eğitim, sağlık ve diğer insani alanlardaki eşitsizliği giderme anlamına gelmeyebileceği de vurgulandı.

Raporda dengesizliğin giderilmesi için hükümetlere büyük görev düştüğü anlatılarak, vasıflı işgücü ile iş fırsatlarını artıracak politikaların bu sorunun çözümü için öncelikli olduğu belirtildi.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...