Ataköy sahili halkın kullanımına açılacak

9 Aralık'ta yapılacak Ataköy'de arazilerin ihalesi için yarın gazetelerde bir duyuru yayımlanacak.

04.12.2009 - 15:41

Ataköy sahili halkın kullanımına açılacak

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), İstanbul'un Bakırköy ilçesi Ataköy sahilinde bulunan, kamuoyunda tartışmalara neden olan ve mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle ihalesi son anda durdurulan arsaların satış ve kiralanması için 9 Aralık'ta yapılacak ihale öncesi, Ataköy halkının endişelerini gidermek ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yarın gazetelerde bir duyuru yayımlatacak.
        
Duyuruda, satış ve kiralamaya konu parsellerin, 1991 ve 1997 yıllarında onaylanan imar planlarında ''turizm ve rekreasyon alanları'' olarak planlandığı, bu planların halen yürürlükte bulunduğu ve TOKİ'nin plan değişikliği yapmadığı vurgulanıyor.
        
Duyuruda yer alan bilgiye göre, TOKİ, parseller üzerinde bulunan tarihi yapılar ile ağaçları Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na tescil ettirerek, bu parsellerin tapu kayıtlarına ''1. Derece Kültür ve Tabiat varlığı'' şerhi işletti. Ayrıca, Baruthane binaları, çevre duvarları, gözetleme kulesi ve çeşme gibi tüm tarihi eserlerin rölevesini yaptırdı.

Parseller üzerine yapılabilecek her türlü projenin, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun onayından geçirilmesi zorunluluğunun bulunduğuna işaret edilen duyuruda, ''Onaylanacak projelerde Ataköy'ün siluetine ve manzarasına özen gösterileceğinden tereddüt edilmemelidir'' deniyor.
        
Duyuruya göre, plan ve mevcut durum gereği arsaların yüzde 75'lik kısımlarında rekreasyon alanları düzenlenebilecek. 1981 yılından beri etrafı duvarlar ile kapatılan Ataköy sahili, böylelikle halkın kullanımına açılmış olacak.
        
''PARSELLERDEN DENİZ KIYISINA İNİŞ İÇİN 3 YOL BIRAKILDI''
Sahil kıyısına ulaşım sağlanması için TOKİ tarafından üç ayrı koldan, parseller içerisinden geçen sahil yolundan deniz kıyısına kadar inen yol geçişi bırakıldı.
        
Parseller, sahile cepheli olmasından dolayı Kıyı Kanunu'nda belirtilen hükümlere tabi olacak. Duyuruda, Kıyı Kanunu;na göre, kıyıların halkın istifadesinde kullanılmak üzere serbest dolaşıma açık alanlar olduğu belirtilirken, ''satış ve kiralamaya konu olan parseller üzerinde yapılacak turizm ve rekreasyon projesinin Türkiye'ye, İstanbul'a, Ataköy'e önemli derecede vizyon ve prestij kazandıracağı'' kaydediliyor.
        
Duyuruda şu bilgilere ve açıklamalara yer veriliyor:
        
''Söz konusu parsellerin mülkiyeti, TOKİ'ye bedel karşılığında geçen bir kamu malı olup, bu nedenle arsaların değerini düşürücü eylem ve fiiller kamu malına zarar verici niteliğindedir.

Ayrıca TOKİ, mülkiyetinde bulunan Ataköy 1.-2. ve 4. kısımlardaki yerleşim alanlarında bloklar arasında kalan 564 ada 32, 110, 111, 130 ve 133 no.lu parselleri yeşil alan olarak kullanılmak şartı ile 31 Aralık 2007 tarihinde çok cüzi bedellerle Bakırköy Belediyesi'ne devretmiştir.

Diğer taraftan, Ataköy 2. Kısımda Ramazan Yeşil Parkı olarak kullanılan toplam 13 bin 872,65 metrekare yüzölçümlü 564 ada 128 ve 129 no.lu parseller halen TOKİ mülkiyetindedir. Yasa ve mevzuata göre park ve yeşil alanların belediyelerce devri alınması zorunluluğu bulunmasına rağmen bu parseller halen belediye tarafından devir alınmamıştır. TOKİ halen bu parsellerin emlak vergilerini ödemektedir.

Ataköy'de park ve yeşil alan konumuna gelmiş TOKİ arsalarının veya sair alanların aynı şekilde korunması ve halkın istifadesinde olması TOKİ;nin
talebidir.''

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...