İlişkili Haberler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Bankaların Kredi̇ İşlemlerine İlişkin Yönetmeli̇k'te deği̇şi̇kli̇k yapılması amacıyla hazırlanan yönetmelik taslağı, kurumun resmi sitesinden duyuruldu. Söz konusu taslak ile ilgili yönetmeliğe 31 Aralık 2013'te eklenen ve taşıt kredilerine ilişkin sınırlamaları içeren maddede değişikliğe gidildi.

Değişiklik kapsamında yeni madde, şu şekilde belirlendi: "Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 90 bin Türk lirası ve altında olanlar için yüzde yetmişi aşamaz. Bu oran, nihai fatura değeri 90 bin Türk lirasını aşan binek araçlarda, bedelin 90 bin Türk lirasına kadar olan kısmı için yüzde yetmiş, 90 bin Türk lirasının üstünde olan kısım için yüzde elli olarak uygulanır. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınır."

Söz konusu maddede yer alan ve taşıtın nihai fatura değeri olarak belirtilen tutar, daha önce "elli bin Türk lirası" şeklinde belirlenmişti. Bu arada BDDK, aynı maddenin yer aldığı "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik"te de değişiklik taslağı yayımlayarak söz konusu maddede düzenlemeye gitti.

"FAİZSİZ BANKACILIK SİSTEMİ ALTERNATİF BİR FİNANS MODELİDİR"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlüğü'nde düzenlenen Türkiye'de Faizsiz Finans Sektörü İçin Yasal Çerçeve Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de bankacılık sisteminin, Basel kriterlerine uyumunu sağladığını, AB standartlarını sağlamış duruma geldiğini, faal 50'nin üzerindeki banka içinde zarar eden bankanın bulunmadığını söyledi. 

Faizsiz finansın toplam finans sektörünün yüzde 5'ini oluşturduğunu belirten Akben, faizsiz bankacılığın önümüzdeki yıllarda öngörülen yüzde 15 hedefini yakalamasının mümkün olduğunu vurguladı.

"ALTERNATİF FAİZSİZ FİNANS MODELLERİ GELİŞECEK"

Akben, faizsiz finansın konvansiyonel bankacılığın bir devamı değil, alternatif bir finans sistematiği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Faizsiz finansın bugüne kadar yüzde 5'lerde kalmasının sebebi, maalesef faizsiz finansın klasik bankacılığın taklidi olarak görülmesinden oldu. Faizsiz finans sektörünün büyümesi ne sağlayacak? Konvansiyonel bankaların yanında finansal ürün çeşitliliği sağlayacak alternatif faizsiz finans modelleri gelişecek. Faizsiz bankacılık sistemi alternatif bir finans modelidir, bankacılık sisteminin devamı, bir kopyası değildir. O nedenle bankacılar, bilim insanları ve üniversitelerle beraber çalışarak hazırlıkları süren Faizsiz Finans Kanun Taslağı'nı mükemmele en yakın şekilde hazırlamalıyız."

"İDEAL YASAL ÇERÇEVEYİ OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ"

Akben, hükümetin hafta içinde açıkladığı Orta Vadeli Plan'da faizsiz finansa ilişkin hedeflere yer verilmesinin kıymetli olduğunu ifade ederek, "Faizsiz finans sistemiyle ilgili yasal çerçeve için biz 'bankacılar olarak ya da katılım bankacıları sadece kendi aralarında bu işi konuşsun' istemiyoruz. Akademik çevreler ve diğer paydaşlarla beraber ideal yasal çerçeveyi oluşturmak zorundayız" şeklinde konuştu. 

Faizsiz finansmanın toplam finans sektörünün yüzde 15'ine ulaşması öngörüsünün zor görünse de, Türkiye'nin demografik yapısına, gelişmelere bakıldığında bunun imkansız olmadığını vurgulayan Akben, "Tabii bu noktada, biz bankacıların yorumlarından ziyade bilim insanlarımızın, faizsiz finansı araştıran isimlerin katkıları çok daha kıymetli olacaktır" dedi.