Terör olayları nedeniyle bazı kredi tiplerinde zorunlu karşılık ayrılması ve kredilerin yeniden yapılandırılmasında aranan her yıl kalan anapara borcunun yüzde 20'sinin tahsil edilmiş olması şartı bankaların ihtiyarına bırakıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararına göre, zarara neden olan terör olayları nedeniyle birinci, ikinci grup krediler ve diğer alacaklar arasında izlenenlerin sözleşmelerinde belirtilen ilk ödeme planının uzatılmasına yönelik olarak değişiklik yapılması halinde, öngörülen ilave genel karşılıklarının ayrılması bankaların ihtiyarında olacak.

Aynı kapsamda, üçüncü, dördüncü ve beşinci grup krediler ve diğer alacaklar arasında izlenenlerden yeniden yapılandırılanların tekrar yeniden yapılandırılması için aranan her yıl kalan anapara borcunun yüzde 20'sinin tahsil edilmiş olması şartının aranması da bankaların ihtiyarına bırakıldı.

Söz konusu işlem, zarara neden olan terör olayının gerçekleştiği tarihten itibaren altı ay içinde banka tarafından işlem tesis edilmesi kaydıyla geçerli olacak.

Kararın uygulanmasında, terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarara uğrayan kişilerin ve zararlarının bankalarca belirlenmesinde, Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda belirtilen zarar tespit komisyonlarına yapılan başvuru belgeleri ve bankaların kendi tespitleri esas alınacak.