Danıştay durdurdu, TMSF 'borç sürüyor' dedi

Danıştay 13'üncü Dairesi, TMSF'nin işadamı Halis Toprak'a ait Toprak Grubu'yla ilgili el koyma kararlarının yürütmesini durdurdu. TMSF ise yaptığı açıklamada grubun borcunun devam ettiğini açıkladı.

16.02.2011 - 14:18

Danıştay durdurdu, TMSF 'borç sürüyor' dedi

İşadamı Halis Toprak, TMSF Fon Kurulu'nun 13 Ağustos 2009 tarihli, ''Toprak Grubu'nun Fon'a olan borçlarının tasfiyesine yönelik imzalanan protokollerin temerrüte uğraması, bakiye borcun tahsil edilememesi ve tahsilat yapma olanağının kalmaması nedeniyle hesaplanacak borç türü üzerinden takiplerin kaldığı yerden devam etmesine ilişkin kararının ve bu karar uyarınca düzenlenen 31 Ağustos 2009 tarihli ödemeye çağrı mektubunun iptali ve yürütmesini durdurması istemiyle Danıştay'da dava açtı. Danıştay 13. Dairesi söz konusu işlemlerin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

Dairenin kararında, Toprak Grubu'nun Fon'a olan borcunun gruptan yapılan tahsilatların düşülmesinden sonra 6 Ağustos 2009 tarihi itibariyle 420.998.882,89 TL (289.644.914,27 USD) olarak hesaplandığı, bu nedenle 6 Ağustos 2009 tarihi itibariyle Grubun borcunu 6.366.496,90 olarak saptayan dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtildi.

Daire, Toprak Grubu'nun Fon'a olan borcunun TMSF tarafından fazla hesaplandığını, yapılan tahsilatlar düşüldükten sonra grubun borcunun tekrar hesaplanmasını istedi.

Halis Toprak, Toprak Grubu'nun fona olan borçlarının tasfiyesini sağlamak amacıyla imzalanan ek protokol gereklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle imzalanan ek protokol uyarınca 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Grubun bakiye borcunun 132.639.123 dolar olarak hesaplanmasını, gayrimenkullerin satılmasına ve borç tutarının tahsili için takibata geçilmesine ilişkin Fon Kurulu'nun 9 Ocak 2009 tarihli kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.

Danıştay 13. Dairesi, söz konusu Fon Kurulu'nun bu kararının da yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

Toprak Grubu'nun Fon'a olan borcunun Gruptan yapılan tahsilatların düşülmesinden sonra 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Fon tarafından fazla hesaplandığını belirleyen Daire, 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle grubun borcunu 132.639.123 dolar olarak saptayan dava konusu işlemde de hukuka uyarlık bulunmadığını belirterek kararın yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

Davalı TMSF'nin bu karara itiraz hakkı bulunuyor. İtirazı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.

TOPRAK GRUBU: MALLAR İADE EDİLMELİ
Toprak Grubu, karar sonrasında Aslanlı Köşk de dahil olmak üzere tüm taşınmaz malların ve tapuların, 23 sanayi tesisi ve 22 şirketin Danıştay'ın verdiği karara uyularak iade edilmesini istedi.

TMSF: GRUBUN BORCU DEVAM EDİYOR
TMSF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bugün bazı internet sitelerinde Toprakbank A.Ş. eski hakim ortağı Toprak Grubu’ndan yapılan açıklamalara dayandırılarak gerçekleri yansıtmayan haberler yeralmıştır. Sözkonusu haberlerde, Danıştay 13. Dairesi’nin 16.02.2010 tarihinde (bugün) kurumumuza tebliğ ettiği kararın yanlış yorumlanarak “Halis Toprak’ın malları iade edilecek” ifadelerine yer verilmiştir. Konuya ilişkin kurumumuzun görüşleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Öncelikle Danıştay 13. Dairesinin bugün kurumumuza tebliğ edilen yürütmeyi durdurma kararı, malların iadesine ilişkin değil, borç miktarının tespitine ilişkindir. Şöyle ki; 9 Ocak 2009 tarihinde, daha önce üzerinde uzlaşılan protokol hükümlerini yerine getirmemekte ısrar eden Toprak Grubu’na 132 milyon USD ödeme emri gönderilmiş, bu alacağın ödenmemesi durumunda temerrüt hükümlerinin uygulanacağı ihtar edilmiştir. Toprak Grubu tarafından ödeme yapmaya ilişkin bir iyiniyet gösterilmediği için, 13 Ağustos 2009 tarihinden temerrüt faizleri işletilerek 6 milyar 366 milyon TL üzerinden takip başlatılmıştır.

Halis Toprak ve Mehmet Toprak tarafından Fon Kurulunun 9 Ocak 2009 ve 13 Ağustos 2009 tarihli kararlarının iptali ve borç miktarının yeniden tespiti için dava açılmıştır. Danıştay 13. Dairesi sözkonusu Fon Kurulu kararlarının yürütmesinin durdurulmasına karar vererek, daha önce yapılmış olan tahsilatların mahsup edilmesinden sonra, 6 Ağustos 2009 itibariyle borç miktarının yaklaşık 290 milyon USD olduğuna karar vermiştir.

TMSF yargı kararlarına uygun olarak işlem tesis edecek olup, yeni borç miktarı üzerinden yasal takibini sürdürecektir. Dolayısıyla bu kapsamda Toprak Grubu’na mallarının iade edilmesi sözkonusu değildir.

Ayrıca Danıştay 13. Dairesi tarafından yürütmenin durdurulması kararlarına karşı TMSF tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde yasal süre içinde itiraz edilecektir."

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...