Ekonomide gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı reform paketine odaklandı (Reform paketinde neler var?)

Yatırımcıların merakla beklediği ekonomi reform paketi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul'da kamuoyuna açıklanacak. Reformun şeffaflaşma ve mali disiplin olmak üzere iki önemli ayağı olacak.

Ekonomide gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı reform paketine odaklandı (Reform paketinde neler var?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyasının merakla beklediği Ekonomik Reform Paketi'ni bugün İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde kamuoyuna açıklayacak.

Reform paketi ile kamuda tasarruf politikalarının uygulamaya konulması, harcamaların denetlendiği bir sistemin kurulması bekleniyor.

Enflasyonla mücadele, yatırımların çok güçlü bir şekilde teşvik edilmesi, yerli ve yabancı sermayenin desteklenmesi reform paketinde bulunan önemli başlıklar arasında yer alacak.

Makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikaları içeren ekonomik pakette bütçede var olan bütün kalemlerin daha sıkı denetiminin yer alacağı düzenlemeler olacak.

Gelir ve harcama tarafında alınan tedbirlere uygun şekilde 2021 bütçe açığı hedefi yüzde 4.3'ten 3.5'e indirilecek. Harcamaların takibi ve izlenmesine özel önem gösterilecek.

Makroekonomik istikrar kapsamında, kamu maliyesi, enflasyonla mücadele, finansal sektör ve cari açıkla mücadele gibi alanlara öncelik verilecek.

Pakette belediye iştirakleri ve bütçe genel denetimi dışındaki kurumların harcamalarıyla ilgili başlıklar da bulunuyor.

Cari açıkla mücadeleyi başarıya ulaştırmak için üretimde yapısal dönüşümü teşvik edecek yeni adımlar atılacak. Kamudaki kurumsal yapı güçlendirilerek reformların kalıcılığı sağlanacak.

BORÇLARA YENİ ERTELEME

Ayrıca yatırımcılara vergi indirimleri, bedelsiz arsa temini, ucuz kredi gibi olanakların sunulacağı pakette, borçlara yeni ertelemelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Fiyat istikrarını temin için kalıcı tedbirler geliştirilecek. Sermaye piyasalarının güçlendirilmesi için yeni politikalar hayata geçirilecek.

Yapısal politikalarda ise kurumsal yapı, yatırımlar ve rekabet politikalarına yönelik adımlar yer alacak.

Sayfa Yükleniyor...