Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 1 Nisan 2011 tarihinden geçerli olacak perakende elektrik tarifelerini bugünkü toplantısında görüşerek karara bağladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 1 Nisan 2011'den itibaren 3 ay boyunca geçerli olacak elektrik fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamasına karar verdi.

Dağıtım şirketleri, fiyat önerilerini her 3 ayda bir Kurul'a sunuyor.

Kurulda dağıtım şirketlerinin önerileri, EÜAŞ ve serbest piyasa şartlarına göre değerlendiriyor.