Emeklilikte hizmetler nasıl birleştiriliyor?

Ali Tezel ve Burçak Önder'in birlikte sundukları Çalışma Hayatı programında bugün farklı sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmetlerin birleştirilmesi ele alınıyor.

Haberler 04.06.2009 - 10:54

NTV'de salı ve perşembe günleri saat 14:30'da canlı olarak yayınlanan Çalışma Hayatı'nda bugün sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, 1 Ekim 2008'den sonra getirilen hizmetlerin birleştirilmesi ile ilgili değişiklikleri ele alacak.

Çalışma Hayatı'nda işlenecek konuyla ilgili kısa notlar şöyle:

Birden çok sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların hizmetleri Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince birleştirilir.

SSK, BAĞ-KUR VE Emekli Sandığı gibi kamu Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetleri birleştirmeye tabidir.

1 EKİM'DEN ÖNCE: SON 7 SENELİK ÇALIŞMA SÜRESİNE BAKILIYOR
Yeni uygulama gereğince, 30 Eylül 2008 günü ve öncesinde sosyal güvenlik sistemine kaydolmuş olanlar için son 7 senelik çalışma süresine bakılır.

1 EKİM 2008'DEN SONRA: EN ÇOK HANGİ KURUMA PRİM ÖDENMİŞSE...
1 Ekim 2008 günü ve sonrasında işe girenler için ise tüm prim ödeme süreleri içinde en çok hangi kuruma prim ödenmişse, o kurumdaki emeklilik zamanı ve emekli aylığı hesaplanır.

Özel sektöre ait özel hayat ve emeklilik sigortalarına bağlı hizmetler ise birleştirilemez.

Ayrıca, hizmetlerin emeklilikten önce birleştirilmesi de mümkün değil.

Konuyla ilgili diğer ayrıntılar şöyle:  

2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkındaki Kanunun amacı, kanunun 1. maddesinde; “çeşitli sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle ilgililerin sosyal güveliklerinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir” şeklinde tanımlanmıştır.

Bununla birlikte 2829 sayılı kanunun 4. Maddesinde kanun koyucu, “aynı tarihlere rastlamamak şartıyla aylık bağlanılmasına hak kazanıldığı durumlarda farklı sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmetler birleştirilir” demek suretiyle hizmet birleştirmesini aylığı hak etme şartına bağlamıştır. Diğer bir anlatımla hizmet süreleri toplamının, aylığı bağlayacak kurumun mevzuatında belirtilen aylık bağlanmasına ilişkin hizmet süresi şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

Farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak çalışmalar neticesinde kazanılan hizmetlerin aylık bağlanma hakkının elde edilmesi halinde birleştirilmesi esastır. Bununla birlikte farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmet süreleri; sigortalının talebi, tahsise hazırlık ve intibak ile basamak tespiti gibi nedenlerle de tek bir kurumda birleştirilebilir. Ancak bu durum hizmetlerin birleştirilmesi değil, hizmetlerin toplanması şeklinde adlandırılmaktadır.

2829 sayılı kanunun 8.Maddesinde “birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden, ilgililere; son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinin tabi olduğu Kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir” hükmü mevcuttur. Kanun maddesinde de anlaşılacağı üzere; çeşitli sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmet sürelerinin birleştirilip sigortalının aylık alacağı Kurumun belirlenebilmesi için, son yedi yıllık fiili hizmet süresi içersinde en fazla prim ödenen Kurumun tespit edilmesi gerekmektedir. Kanun maddesindeki son yedi yıl içersindeki en fazla fiili hizmet süresi cümlesinden; takvim yılı değil, sigortalının işten ayrıldığı tarihten geriye doğru (12X7X30)=2520 gün kesenek veya prim ödenen sürenin anlaşılması gerekmektedir. Aylık bağlayacak kurumun tespitinden sonra işlem aylığı bağlayacak kurum mevzuatına göre sonuçlandırılır.

Bununla birlikte son yedi yıllık fiili hizmet süresinde kurumlara tabi hizmetler eşit ise birleştirilecek hizmetler esas alınarak, son defa tabi olunan kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır.

Ancak,

• Malulen emeklilik,
• Ölüm nedeniyle hak sahiplerine aylık bağlanması,
• Devlet memurlarının yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilmesi,
• Milletvekilliği, yönetim kurulu üyeliği, belediye başkanlığı il daimi komisyon üyeliği, çeşitli kurul başkanlıkları ve üyelikleri gibi süresi kanunla belirlenen görevlere atanma veya seçilme,
• Sigortalının bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumlarının kanunla değiştirilmesi,

gibi durumlarda hizmet sürelerinin sonuncusunun tabi olduğu kurum mevzuatına göre aylık bağlanması ve ödenmesi gerekmektedir.

Sayfa Yükleniyor...