Emlak vergisinde kolaylık geliyor

Mükelleflerden bildirim dışında belge talep edilmeyecek, özürlü kimlik kartı olanlar da sağlık kurulu raporu olmadan sıfır vergi uygulamasından yararlanacak.

Haberler 10.06.2011 - 16:39

Emlak vergisinde kolaylık geliyor

Maliye Bakanlığınca hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Taslağı ile emlak vergisi uygulamalarına ilişkin esaslar yeniden düzenleniyor.

17 milyon civarındaki emlak vergisi mükellefini yakından ilgilendiren yeni düzenleme, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine uygulamaya konuluyor.

Maliye Bakanlığına intikal eden olaylarda, emlak vergisi işlemleri sırasında mükelleflerden emlak vergisi bildirimi dışında tapu, nüfus hüviyet cüzdanı, elektrik-su abonelik belgesi gibi belgeler talep edildiği belirlendi.

Aynı şekilde özürlülere ait indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulanmasında da sağlık kurulu raporu verilmesinde zorluklar yaşandığı anlaşıldı.

Maliye Bakanlığının, bu tür şikayetleri dikkate alarak hazırladığı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Taslağında şu hususlar düzenlendi:

BİLDİRİM DIŞINDA BELGE İSTENMEYECEK
Emlak vergisi mükelleflerinden emlak vergisi bildirimleri dışında bir belge talep edilmeyecek. Vatandaş, emlak vergisini ödemek için belediyeye gittiğinde, kendisinden tapu sureti, kimlik fotokopisi, vergi kimlik numarasını gösteren belge, elektrik ve su abone belgesi, yapı kullanma izin belgesi, metrekare cetveli ya da diğer bir belge istenmeyecek. Bildirim bilgileri üzerinden işlem yapılacak.

İlgili belediyenin tapuya ilişkin bir bilgiye ihtiyaç duyması halinde, bu bilgi tapudan, kimlikle ilgili bir bilgiye ihtiyacı olması halinde de bu bilgi, İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden temin edilecek.

Mükelleflerin şehit, gazi, dul, yetim ve emekli olduklarına ilişkin bilgiler de Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından elektronik ortamda alınacak.

ÖZÜRLÜLERE İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMASI
Özürlülerin emlak vergisinde sıfır vergi uygulamasından yararlanabilmeleri için gereken belgeler azaltıldı.

200 metre kareyi geçmeyen tek evi olan özürlüler, halen bina vergisinde sıfır orana tabi tutuluyor. Özürlüler, emlak vergisinde indirimli oran uygulamasından yararlanabilmek için de bir dilekçe, bir form ve tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belediyelere başvuruda bulunuyor.

Taslakta dilekçe ve form birleştirilerek, belge sayısı azaltılıyor.

Yeni düzenleme ile, özürlü kimlik kartı olanların, sağlık kurulu raporu olmadan, sıfır oranlı bina vergisi uygulamasından yararlanmalarına imkan tanınıyor.

Taslağa göre, bu durumdaki mükellefler, Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formuna, özürlü kimlik kartı fotokopisini eklemek suretiyle indirimli oran uygulamasından yararlanabilecek.

Özürlü kimlik kartı sahibi olmayan mükellefler ise sağlık kurulu raporunun aslını veya onaylı örneğini şimdi olduğu gibi yeni dönemde de belediye görevlisine ibraz edecek. Ancak, şimdiki uygulamadan farklı olarak, her yıl belediyelere sağlık raporu verilmeyecek. Özür durumu devam ettiği sürece, daha önce verilen rapor, geçerliliğini koruyacak.
Sayfa Yükleniyor...