Et fiyatlarının fırlamasıyla 14 yıl sonra ithalat kararı alan Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, ilk iki ihaleyi iptal etti.

Bakanlık, canlı kasaplık sığır alımı yetkisini Et ve Balık Kurumu’na vermiş, kurumun 500 tonluk ilk ihalesini Berlin merkezli Hacılar Helal Et Şirketi kazanmıştı. Bugünkü 5 bin tonluk ihale için 15 firmaya davet gönderilmiş, 5 tanesi şartname satın almış ancak sadece Ürdünlü bir firma teklif vermişti.

Bu gelişmelerin ardından Bakanlık, 'serbest rekabet şartları oluşmadığı' gerekçesiyle iki ihaleyi de iptal etti.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın açıklamada şöyle denildi:

''.. ancak, dünya piyasa koşulları dikkate alındığında, her iki ihalede de serbest rekabet şartlarının oluşmadığı görülmüştür.

Bu nedenle 4 ve 6 Mayıs 2010 tarihlerinde yapılan Canlı Kasaplık Sığır Alımı İhaleleri, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nca iptal edilmiştir.

Halkımızın hem kaliteli hem de ucuz et ve et ürünleri tüketmesinin takipçisi olan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığıyla en kısa sürede yeniden ihaleye çıkma kararı almıştır.”

Öte yandan, hem ihalede önerilen fiyatlar hem de teslimat sürelerine ilişjkin besiciler ve muhalefetten tepki göstermiş, ilk ihalenin ardından da fiyatlarda bir düşüş gözlenmişti.