İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına yeni düzenleme getirildi

Oto galeriden lunaparklara kadar birçok işyerini ilgilendiren iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Anadolu Ajansı 09.06.2020 - 14:25

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına yeni düzenleme getirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle yönetmeliğe "işyeri" ve "sınıf tespiti" tanımları eklendi. Ayrıca gayrisıhhi müesseselerin sınıf tespitini yapma yetkisi, Sağlık Bakanlığı'na verildi.

Diğer taraftan işyeri ruhsatı devirlerinde meri mevzuat hükümlerinin aranmasına ilişkin de düzenleme yapıldı.

Düzenleme ile daha önce belirsizlik bulunan iş yeri devirlerinde devir dosyasındaki bilgi ve belgeler ile işyerinin fiziki özelliklerinin meri mevzuat hükümlerine uygun olması gerektiği konusuna açıklık getirildi.

Yönetmelik ile oto galeriler, tapuda konut olarak görünen yerlerde açılamayacak, öncelikle toplu işyerlerinde açılacak. İşyerinin bulunduğu binada konut amacıyla kullanılan başka bir bağımsız bölüm bulunmayacak.

Açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence, spor ve macera parkları, sirk ile lunaparklarda, bu işyerlerinin düzenli kontrol ve bakımı için en az 1 makine veya elektrik mühendisi ile en az bir makine veya elektrik teknisyeni bulundurulması zorunluluğu getirildi.

Ticari amaca yönelik yapı kayıt belgesi alınmış işyerleri için gerekli can ve mal güvenliği ile ilgili şartların taşınması halinde, "yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın" işyerlerine ruhsatlandırma hakkı tanınacak.

Devredilmek istenen, ancak mevzuata aykırı yerlere 6 aylık süre verilecek. Bu süre içinde aykırılık giderilirse devir yapılabilecek.

Elektrikli araç şarj istasyonları da üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese olarak yönetmelik kapsamına alındı.

Bunların otopark, akaryakıt istasyonları ve alışveriş merkezleri ile yetkili idarelerce uygun görülecek yerlerde müstakil olarak kurulabilmesi sağlanacak.

VİDEO: İSTİHDAM KALKANI PAKETİNİN AYRINTILARI BELLİ OLDU

Sayfa Yükleniyor...