NTV

İthal araç alımına ast-üst ayarlaması

Ekonomi

Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, müsteşarlar, diyanet işleri, yargıtay-danıştay başkanları ve generaller dahil devletin tüm üst yönetimine "zırhlı" olanlar da dahil olmak üzere ithal araç alınabilecek. Ancak bu makamların alt düzeyindeki görevliler için zırhlı olanlar dahil olmak üzere ithal araç alımı yapılamayacak, yerli araç alınabilecek.

Cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar, müsteşarlar, diyanet işleri, yargıtay ve danıştay başkanları ve generaller dahil devletin tüm üst yönetimine "zırhlı" olanlar da dahil olmak üzere "binek veya station-wagon tipi ithal araç" alınabilecek.

Bu makamların alt düzeyindeki görevliler için "zırhlı" olanlar da dahil olmak üzere "binek veya station-wagon tipi ithal araç" alımı yapılamayacak ve hibe kabul edilemeyecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, Maliye Bakanlığı talebi üzerine "237 Sayılı Taşıt Kanunu Kapsamında Edinilecek Taşıtların Menşei, Silindir Hacimleri ve Diğer Niteliklerinin Belirlenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Buna göre yasanın ekindeki 1 sayılı cetvelde yer alan görevlilerin tamamı ithal araç edinebilecek.

Yine benzer şekilde 2 sayılı cetveldekilerin son iki sırası haricindekiler de ithal araç kullanabilecek. Bunların dışında hibe de dahil olmak üzere hiç bir şekilde ithal araç edinilemeyecek.

Kararda, yerli oranı yüzde 50’nin altında kalan tüm taşıtların "yabancı menşeli" sayılacağı da belirtildi.

Yasanın ekinde yer alan 1 sayılı cetvelde şu görevliler listeleniyor:

Yasanın ekinde yer alan 2 sayılı cetvelde şu görevliler listeleniyor: