Merkez Bankası tarafından düzenlenen ve Eylül ayında imalat sanayiinde faaliyet gösteren 2,217 işyerinin katılımıyla gerçekleştirilen ''imalat sanayinde kapasite kullanım oranı'' sonuçları açıklandı.

Buna göre, geçen yıl Eylül ayında yüzde 73,5 olan kapasite kullanım oranı, 2011 yılı Eylül ayında yüzde 76,2 olarak belirlendi. Kapasite kullanım oranı, Ağustos ayında da yüzde 76,1 düzeyindeydi.

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı çalışması, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin anket döneminde mevcut fiziki kapasitelerine göre fiilen gerçekleşen kapasite kullanımlarının belirlenmesi amacıyla yapılıyor.

İkili sektörlere göre, en yüksek kapasite kullanım oranı, yüzde 82,7 ile kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatında görüldü. Bunu yüzde 81,5 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, yüzde 79,8 ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, yüzde 79,1 ile elektrikli teçhizat imalatı ile ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) izledi.

Kapasite kullanım oranı en düşük alanların başında ise yüzde 57,1 ile diğer imalatlar sınıfı geldi. İçeceklerin imalatında kapasite kullanım oranı yüzde 65,8, gıda ürünlerinin imalatında kapasite kullanım oranı yüzde 69,2, diğer ulaşım araçlarının imalatında kapasite kullanım oranı yüzde 69,7, fabrikasyon metal ürünleri imalatında (makine ve teçhizat hariç) kapasite kullanım oranı yüzde 69,9 olarak hesaplandı.