Kıdem tazminatında 40 farklı senaryo

Kıdem Tazminatı Fon Sistemi hakkında "tam kabul gören" bir metin henüz çıkmadı; farklı alternatifler inceleniyor.

kıdem tazminat

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları, Kıdem Tazminatı Fon Sistemi hakkında çok farklı senaryolar içeren taslaklar hazırladılar.

Bu senaryolar Ekonomik Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda, ekonomiyle ilgili Bakanlıklara da sunuldu. Bazı senaryolar kabul gördü, bazıları ise kabul görmedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın dışında diğer Bakanlıklar da masaya yatırılan taslaklar üzerinde görüş bildirdiler. Sonuç olarak, üzerinde “tam kabul gören” bir metin henüz çıkmadı.

Getirilen görüşler çerçevesinde, Çalışma Bakanlığı teknik çalışmalarını tamamlamak üzere. Ancak kesin olan; birey hesabına dayalı kıdem fonunun devreye girecek olması. Bu fon aynen bireysel emeklilik sistemi gibi işleyecek.

Farklı olan husus, bu birey hesabına işverenin yanı sıra devletin de katkıda bulunacak olması.

Hatırlayacağınız üzere, kıdem tazminatı fon sisteminde devlet katkısı olacağını ilk kez köşemden dile getirmiştim. Bu kesin, ne var ki devlet katkısı ne kadar olacak, o konu henüz net değil.

Nasıl nemalanacak?

Bugünkü kıdem tazminatı sistemi, primli fon sistemine aynen dönüşse, fona yatırılacak prim oranı yüzde 8.33. Yani, bir yıla karşılık 30 günlük ücret. İşte hükümetin çabası, yeni dönemde de bu 30 günü korumak. Bunun için de, işverenin yanı sıra devlet de katkı verecek. Şimdilik görünen bu senaryo. Bu konuda üzerinde düşünülen bir diğer konu da birey hesabında fon birikirken söz konusu tutarın nemalanması. Bu 30 günün korunması. Şimdi üzerinde durulan konu, bu hesaplamaların her iki taraf için de en uygun şekilde gerçekleşmesi.

Üçlü Danışma Kurulu önemli

Çalışma Bakanlığı hazırladığı taslakları önümüzdeki günlerde, Üçlü Danışma Kurulu’na sunacak. Bu nedenle, Kurul önümüzdeki günlerde toplanacak. Kurulda İşçi Konfederasyonları temsilcileri, İşveren Örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olacak. Taslaklar, Üçlü Danışma Kurulu sonrasında alınan görüşler de dikkate alınarak tekrar Çalışma Bakanlığı’nda masaya yatırılacak ve devamında yasa hazırlığına girilecek. Sonuç olarak, Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı kıdem tazminatı fonu açısından çok önemli. Toplantı sonrasında fon sistemi daha da netleşecek.

Sayfa Yükleniyor...