NTV

Kuşadası Limanı için temyize gidilecek

Ekonomi

Ege Ports, Kuşadası Limanı için imar planının Danıştay 6. Dairesi tarafından iptal edilmesi üzerine temyize başvuracağını açıkladı.

Ege Ports'un yazılı açıklamasında, kararın kesin hüküm olmadığı ve temyiz yolunun açık olduğu belirtilerek, şirketin, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın yanında müdahil olarak katıldığı davada, Bakanlık ile birlikte temyiz hakkını süresi içinde kullanacağı bildirildi.

Kuşadası Limanı içerisinde bulunan mevcut işyerlerine ilişkin inşaat ve işyeri açma ruhsatlarının, alındığı tarihte geçerli olan imar planına dayanılarak alındığına yer verilen açıklamada, ''ruhsatların hukuken geçerliliği konusunda hiç bir tereddüt olamayacağı'' ifade edildi.

Açıklamada, bazı basın yayın organlarında liman içinde yer alan yapıların yıkılacağı yönünde haberler bulunduğu kaydedilerek, şöyle denildi:

''Gerek kararın henüz kesinleşmemiş olması ve karara karşı temyiz yolunun açık olması, gerekse şirketimize sağlanan ruhsatların kazanılmış hak oluşturması ve sonraki gelişmelerden etkilenmeyecek olması nedenleriyle, bazı basın yayın organlarında yer aldığı gibi Kuşadası Limanı içinde inşa edilmiş yapıların herhangi bir şekilde yıkılması söz konusu olmayacaktır.''