Kamuda çalışanlara ödenen fazla mesai ücretlerinde tasarrufa gidiliyor. 2.5 milyondan fazla memuru ilgilendiren yeni uygulamayla, fazla mesai iş yoğunluğunun yüksek olduğu dönemlerle sınırlı olacak.

Fazla mesai yapılan süre, yılın 6 aylık bölümünü geçemeyecek. Süre aşılırsa, fazla mesai yapan memura para ödenmeyecek.

Bunun yerine, 657 sayılı yasa hükümlerine göre 8 saatlik fazla çalışma, bir günlük izne dönüştürülerek yıllık ücretli izinlere eklenecek.

Karar, tasarruf artırıcı tedbirler çerçevesinde gündeme geldi. Memurlara bu yıl 1 milyar 80 milyon lira tutarında fazla mesai ücreti ödenince Maliye yeni uygulama hazırlıklarına başladı.

Yeni çalışmaya göre yasaların 6 ayla sınırlayıp Bakanlar Kurulu'na 6 ay uzatma yetkisi verdiği fazla mesai uygulamasında uzatmaya gidilmeyecek. Böylece memurlar, 2013'te yılın sadece 6 ayında fazla mesai yapabilecek. Zorunlu olarak fazla mesai yapan memurlar için izin formülü devreye sokulacak.

Bazı kurumlarda ise vardiya sistemine geçilmesi üstünde duruluyor. 2013 bütçesine göre, memurlara saat başına 1 lira 45 kuruş fazla mesai ücreti ödenmesi öngörülüyor.

Özel kalem personeli ve makam şöforlerine ise ayda 90 saati aşmamak şartıyla saat başına 1 lira 53 kuruş fazla mesai ödeniyor.