SON DAKİKA HABERİ: Varlık barışında süre 6 ay uzatıldı

SON DAKİKA HABERİ: Varlık barışında süre 6 ay uzatıldı. Kamu alacakları için uygulanan aylık gecikme zammı yüzde 2'den yüzde 1,6'ya indirildi.

30.12.2019 - 04:20

SON DAKİKA HABERİ: Varlık barışında süre 6 ay uzatıldı

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2'den yüzde 1.6'ya indirildi. Varlık Barışı'nda süre 6 ay daha uzatıldı

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, kamu alacaklarında uygulanan gecikme faizi, yüzde 2’den yüzde 1.6’ya indirildi.

Yayımlanan kararda “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %1,6 olarak belirlenmesine, mezkûr madde gereğince karar verilmiştir.” denildi.

VERGİ BARIŞI İÇİN EK SÜRE

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Vergi Barışı süresi 6 ay uzatıldı. Kararda şu ifadeler yer aldı:

"193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 90'ıncı maddesinin birinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında yer alan sürelerin bitim tarihlerinden itibaren 6 ay uzatılmasına, mezkur madde gereğince karar verilmiştir. 

Sayfa Yükleniyor...