Türkiye 'sendikal ihlal ligi'ne girdi

Uluslararası Çalışma Örgütü, sözleşmelerinin ihlali nedeniyle gündeme gelecek 25 ülke belirlendi. Türkiye, ILO'nun Sendika Kurma ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesi'ne ilişkin ihlaller nedeniyle gündeme alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.06.2009 - 11:52

Türkiye 'sendikal ihlal ligi'ne girdi

3 Haziran'da Cenevre'de başlayan 98. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda, ülkelerin onayladıkları sözleşmelerin gereğini yerine getirip getirmediğine bakılan Aplikasyon Komitesi'nin gündemi belirlendi.

Yapılan değerlendirmeler sonunda gündeme gelmesi muhtemel 43 ülke sayısı, ülkelerin yer aldığı bölgelerin ve sözleşme ihlallerinin dağılımı dikkate alınarak 25'e çekilerek netleştirildi.

Muhtemel listeye giren Türkiye, Aplikasyon Komitesi'nin kesin listesinde de yer aldı. Türkiye, bu yıl da daha önce çeşitli kereler olduğu gibi 87 sayılı Sendika Kurma ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesi'nden gündeme gelecek.

Türkiye ile Belarus, Kolombiya, Etiyopya, Guatemala, Mynmar, Pakistan, Filipinler, Swaziland ve Venezuela da 87 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi'nden gündeme gelecek.

Komite bünyesinde gerçekleştirilen İşçi Grubu toplantısında Türk çalışanları temsilen konuşan Türk-İş Dış İlişkiler Uzmanı Uğraş Gök, taahhütler yerine getirilemediği ve sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılması açısından ilerleme sağlanamadığı için Türkiye'nin gündeme alındığını söyledi.

-''ÖZEL PARAGRAF'' YA DA ''KARA LİSTE''
ILO Aplikasyon Komitesi, gelen şikayetleri değerlendirerek hükümetlerin, imzaladıkları sözleşmelere aykırı davranışta bulunup bulunmadıklarını inceliyor. Komitede işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin görüşlerine başvuruluyor.

Komite, bir yaptırımı bulunmamasına rağmen, söz konusu ülkeleri, yaptıkları ihlallerle uluslararası kamuoyuna duyuruyor. ''Özel paragraf'' ya da ''kara liste'' olarak adlandırılan bu mekanizma, adı geçen ülkeler için ''uluslararası prestij kaybı'' olarak nitelendiriliyor.

Türkiye, 1985'ten bu yana üç kez (1997, 2005, 2007) 87 sayılı Sözleşme'yi ve 12 kez de (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000) 98 sayılı Sözleşme'yi ihlal nedeniyle Aplikasyon Komitesi'nde görüşülmüştü.

Sayfa Yükleniyor...