Teşvikte Türkiye, gelişmişlik düzeyine göre dört bölgeye ayrılacak. Bu çerçevede, Marmara ve Ege birinci bölgede, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ise dördüncü bölgede yer alacak.

Bu dört bölgedeki teşvik araçları, bölgenin gelişmişlik düzeyine ve sektörlere göre farklılaşacak. Bu kapsamda her bölgeye bedelsiz arazi tahsisi teşviki verilmeyecek.

Teşvik araçlarının oranları da bölgelere göre değişecek. En yüksek teşviki Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bulunduğu dördüncü bölge, en az teşviki ise Marmara ve Ege'nin bulunduğu birinci bölge alacak.

Konuya ilişkin üzerinde çalışılan taslakta, kurumlar vergisi indirimi, yatırım dönemi istihdam desteği, KDV indirimi, gümrük muafiyeti ve benzeri teşvik araçları yer alıyor.

TANIMLANMIŞ YATIRIMLAR
Teşvik araçları da bölgelere göre farklılaşacak, örneğin, her bölgeye bedelsiz arazi tahsisi teşviki verilmeyecek. Ancak belirli konulardaki tanımlanmış yatırımlar ise Türkiye'nin neresinde olursa olsun aynı teşviki alacak.

Örneğin, otomobilin belirli segmentlerine yapılacak yatırımda bölge farkı gözetilmeyecek. Her bölgede aynı şekilde desteklenecek, teşvik edilecek.

GENEL BİR TEŞVİK SİSTEMİ OLMAYACAK
Bu arada Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, konuyla ilgili mevcut teşvik sisteminin bir yıl daha uygulanacağını belirterek, ayrıca Bakanlar Kurulunda yapılacak sunumdan sonra Türkiye'yi değişik bölgelere ayırarak, o bölgelere sektörel teşvikler vereceklerini söylemişti.

Yeni düzenlemenin genel bir teşvik sistemi olmayacağını ifade eden Ekren, şunları kaydetmişti:

''Artık bölgesel ve sektörel teşvik sistemi olacak. Türkiye'nin hangi bölgelerinde, hangi sektörlere ne kadar teşvik verileceğine ilişkin çalışmaların tümü tamamlandı.

Hangi bölgede, hangi sektöre teşvik verilmeli. O bölgede, o ilde istihdamda, üretimde, ihracatta, katma değer daha hızlı artar, buna odaklanıyoruz. Genel bir teşvik sistemi yapmıyoruz artık. Bölgesel, sektörel teşvik sistemi olacak.

Türkiye'nin neresine yatırım yaparsanız yapın, ülkenin geleceğini şekillendirecek, rekabet gücünü artıracak sektörlerde yatırım tutarı belli bir limiti aşarsa onun için de teşvik verilecek.''