Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, reform kapsamında, yüzde 6'dan daha fazla kota payı, yükselen piyasalar ile gelişmekte olan ülkelere aktarılacak. Bunun yanında, yüzde 6'dan fazla kota, kurulda geniş temsil edilen ülkelerden, daha az temsil edilen ülkelere geçecek.

Reformla birlikte, IMF'nin toplam kotaları iki katına (476,8 milyar SDR) çıkarılacak. Gelecekte en fazla oy hakkında sahip 10 IMF üyesi de ABD, Japonya, Çin, Brezilya, Hindistan, Rusya, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere olacak.

Reform paketinin yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye'nin yüzde 0,55 olan kotası yüzde 0,98'e, oy hakkı da yüzde 0,95'e çıkacak. IMF'de en yüksek paya sahip 20'nci ülke konumuna gelecek olan Türkiye, kota artışından da en fazla faydalanan dördüncü ülke olacak.

Sürecin bundan sonraki aşamasında kota reformunun üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor.

Reform paketinin IMF'nın 2012 Yıllık Toplantılarına kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.