Varlık Barışı'nda başvuru süresi uzatıldı

Yurtdışındaki varlıkların getirilmesine olanak tanıyan Varlık Barışı'nda başvuru süresi 2 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Anadolu Ajansı 07.04.2011 - 11:38

Varlık Barışı'nda başvuru süresi uzatıldı

Maliye Bakanlığı'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ''5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ'' ile Varlık Barışı için ek süre verildi.

Buna göre, Varlık Barışı'ndan yararlanmak isteyenler, Yeniden Yapılandırmada olduğu gibi 2 Mayıs 2011 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

Yurtdışında bulunan varlıklarını süresi içinde Türkiye'ye getirmeyen veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer etmeyen mükellefler de söz konusu tarihe kadar (2 Mayıs dahil) uygulamadan yararlanabilecek.

Bildirim veya beyana konu Yurtdışında bulunan varlıklardan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bildirim veya beyandan sonraki bir aylık yasal sürenin bitim tarihinden itibaren 2 Mayıs 2011 tarihine kadar Türkiye'ye getiren veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla, ilgili düzenlemenin vergi incelemelerine ilişkin mahsup hükümlerinden faydalanabilecek.

SERMAYE ARTIRIMI GERÇEKLEŞTİRMEYENLERİN DURUMU
Beyan edilen varlıklara ilişkin olarak süresi içinde sermaye artırımında bulunmayan mükellefler ile bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle tarh edilen vergileri vadesinde ödemeyen mükellefler de 2 Mayıs'a kadar sermaye artırımında bulunabilecek. Bildirim veya beyandan kaynaklanan vergileri vadesinde ödemeyenler de ek sürede bu yükümlülüklerini yerine getirebilecek.

Buna göre, bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen vergileri, normal vade tarihinden sonra ödemiş olanlar ile sözkonusu vergi aslını kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da içeren 6111 sayılı Torba Kanun uyarınca 2 Mayıs'a kadar ödeyenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla vergi incelemeleriyle ilgili mahsup hükümlerinden yararlanabilecek.

VARLIK BARIŞI UYGULAMASI
Varlık Barışı uygulaması, 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun ile 22 Kasım 2008 tarihinde uygulamaya konulmuştu. 2 Mart 2009 tarihinde sona eren başvurusu süresi, 10 Temmuz 2009 tarihinde uygulamaya giren 2. Varlık Barışı'yla önce 30 Eylül 2009 tarihine, daha sonra da 31 Aralık 2009 tarihine kadar uzatılmıştı.

İlgili Kanun ile Varlık Barışı için başvuranlardan yurt içi varlıklar için yüzde 5, Yurtdışı varlıklar için de yüzde 2 vergi alınmıştı.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...