Psikologlara meslek yasası yolda

Sağlık Bakanı Akdağ, psikologlar başta olmak üzere tıp alanındaki mesleklerle ilgili bir meslek yasası çıkacağını söyledi. Akdağ, yasanın psikolojik danışma merkezlerine kısıtlama getireceğini belirtti.

Psikologlara meslek yasası yolda

Akdağ, psikoterapi yapan psikolojik danışma merkezlerinin kapatılarak, psikologların ancak psikiyatri merkezlerinde veya muayenehanelerinde çalışabilmelerini düzenleyen genelgeyle ilgili soruları yanıtladı.

Türkiye'de mevcut kanunların bir psikologun müstakilen bir iş yeri açarak hizmet vermesini engeller nitelikte olduğunu belirten Akdağ, söz konusu genelgeyle ilgili, bakanlığının hukukçularına inceleme yaptırdığını söyledi.

Sağlıkçılar için bir özel bir meslek yasası üzerinde çalışıldığını açıklayan Akdağ, şu bilgileri verdi:

2 AY İÇİNDE BAKANLAR KURULU'NA GELİR
''Psikologlarımızın haklı olduğu bir taraf var. Mutlaka psikologlarımızı da içine alan, tıp mesleklerinin bir meslek yasasını hazırlamamız lazım. Aslında bununla ilgili son 1,5 senedir yoğun biçimde çalışıyoruz. Bazı sorunlu alanlar olduğu için ilerleme çok hızlı olmadı. Hem psikologlarımız, hem fizyoterapistlerimiz için en önemli bu alanlar gibi gözüküyor ama başka alanlar da var, bunları da içine alan sağlık meslekleriyle ilgili bir yasa tasarımızı en kısa zamanda Bakanlar Kurulumuza takdim edeceğiz. Öyle zannediyorum ki bunu 1-2 ay içinde Bakanlar Kurulu'na getirmiş olacağız. Bir düzenleme yapmak lazım. Bir taraftan psikologlarımızın önünü açmak gerekiyor, bir taraftan da psikolog veya diğer meslek sahiplerinin hekim gibi çalışmasını engelleyecek tedbirleri almak lazım. İnşallah bunu bu yasayla gerçekleştireceğiz.''

''Psikologlar böyle bir yasa çıkarsa kendi iş yerlerini açabilecekler değil mi?'' sorusu üzerine Akdağ, ''Henüz böyle bir şey söylemiyorum. Çünkü hangi mesleğin kendi iş yerlerinde hangi işleri yapabileceğinin bu yasayla belirlenmesi lazım. Henüz üzerinde çalışıyoruz, tartışıyoruz'' dedi.

“PSİKOLOGLARA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR”
Bir psikiyatri uzmanının 6 yıllık tıp eğitimi sonrası 4-5 yıllık uzmanlık eğitimi aldığını hatırlatan Akdağ, bir hastaya teşhisin ancak psikiyatri uzmanınca konulması gereğine işaret etti. Psikologların bu anlamda görev ve yetkilerinin nereye kadar uzanabileceğinin iyi belirlenmesinin önemini vurgulayan Akdağ, ''Onlara çok ihtiyacımız var, Türkiye'de özellikle klinik psikolojiyle ilgilenen psikologlarımızın sayısı da yetersiz. Hem sayılarını artırmamız hem teşvik etmemiz lazım'' şeklinde konuştu.

MUAYENEHANE AÇMALARI YASAK
Akdağ, psikologlara kendi eğitimleri ve meslek alanları doğrultusunda bütün hakları vereceklerini, ancak bunun dışına da çıkılmaması gerektiğini söyledi. Bazı psikologların iş yerlerinin kapatıldığı anımsatılarak, ''Genelge hala yürürlükte mi?'' sorusu üzerine Akdağ, ''Genelgeye gerek yok ki, kanun var zaten. Kanunun gereği neyse onu yerine getirmek gerekiyor. O kanuna göre, psikologların müstakilen kendi başlarına bir muayenehane açmaları veya hasta kabul etmeleri mümkün görünmüyor. Bunu değerli psikologlarımız kendileri de biliyorlar. Bu işi kamuoyunda tartışmak veya polemik konusu yapmak yerine bir an önce bu yasayı gerçekleştirmemiz lazım. Ortada yasal bir ihtiyaç var'' diye konuştu.

''Bu 2 aylık geçiş süresince kapatma kararı askıya alınacak mı?'' sorusuna karşılık ise Akdağ, yasaya göre sözü edilen türde bir muayenehane açmanın zaten mümkün olmadığını bildirdi. Yasa tasarısının bu 2 aylık sürede TBMM'den geçip geçmeyeceğini bilemediğini kaydeden Akdağ, ''2 ay içinde biz bunu Bakanlar Kurulu'na ve Meclis'e götüreceğiz. Ama Meclis'in trafiğini biliyorsunuz'' dedi.

Sayfa Yükleniyor...