Üniversite hastanelerinde kalp ameliyatına ek ücret

SGK’nın son SUT tebliğine göre, üniversite hastanelerinde kalp ve damar ameliyatı olacaklardan ilave ücret alınabilecek. Uygulamanın, maddi açıdan zor durumda olan üniversite hastanelerinin bütçelerine katkı sağlaması bekleniyor.

Üniversite hastanelerinde kalp ameliyatına ek ücret

Son SUT tebliği ilave ücret alınmayan tedavilerin kapsamını daralttı. 18 Haziran Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ, üniversite hastanelerine istisnai bir hak verdi.

Hürriyet’in haberine göre, tebliğ ile bypas, kapak ve diğer tüm kalp ve damar cerrahisiyle ilgili işlemler için hastalardan fark alma hakkı sadece üniversite hastanelerine tanındı.

SGKSağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapılmasına dair tebliğin ikinci maddesinde, “Ayrıca Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyesi tarafından verilen SUT’un 2.1.1 numaralı maddesi kapsamındaki sağlık hizmetleri ve (vakıf üniversiteleri hariç) kardiyovasküler cerrahi branşında yapılan cerrahi işlemler için de ilave ücret alınabilir” dendi.

Öte yandan kalp ve damar cerrahisiyle ilgili hemen tüm operasyonları üniversite hastanelerinde öğretim üyeleri yapıyor. Dolasıyla ameliyat olacakların bu farkı ödemeden hizmet alması mümkün görülmüyor. Hastaların ceplerinden çıkarak, hastanelerin döner sermayesine girecek bu ek ücretler, SGK’nın ödemeleri nedeniyle maddi açıdan zor durumda olan üniversite hastanelerinin bütçelerine katkıda bulunacak.

HASTALAR HANGİ HİZMET İÇİN NE KADAR KATKI PAYI ÖDÜYOR?

SGK’lı hastalar aldıkları hizmetler için şu farkları ödüyor:
- Kamu hastanelerine 5 TL,
- Özel hastanelere 12 TL,
- 10 gün içerisindeki müracaatta 5 TL,
- İlaç bedelinin yüzde 10-20’si,
- Her bir reçete için 3 TL, üç kutuya ilave her bir kutu ilaç için 1 TL,
- Vücut dışı protez ve ortezlere yüzde 10–20,
- Özel ve vakıf hastanelerine yüzde 200’e fark.

KATKI PAYI VE İLAVE ÜCRET ALINMAYAN SAĞLIK HİZMETLERİ

- Acil servislerde verilen acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,
- Yoğun bakım hizmetleri,
- Yanık tedavisi hizmetleri,
- Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),
- Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,
- Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri,
- Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,
- Hemodiyaliz tedavileri,
- Kardiyovasküler cerrahi işlemleri (üniversite hastaneleri hariç).

Sayfa Yükleniyor...