Poetika nedir?

Poetika, tiyatro sanatı üzerine yazılmış olan eserlerin en önemlilerinden biri olarak kabul edilir. Eserde belirtilen sanat tanımı Antik Yunan klasik sanatının ayırıcı özelliklerini dile getirir. Peki, poetika nedir?

Poetika nedir?

Aristoteles ; Antik Yunan felsefesinin ve dünya düşünce tarihinin en önemli düşünürlerinden biridir. Akılcı yaklaşımı ve bilimsel görüşleriyle felsefede gerçekçiliğin temsilcisi, mantık biliminin öncüsü olmuştur. Aristoteles, Poetika isimli notlarında; antik çağ tiyatrosundan, edebiyatın yansımalarından ve oyunculuğun gelişiminden bahsetmiş sinema tarihinde önemli bir katkısı olan tragedyalar üzerinde durmuştur.

POETİKA NEDİR?

Poetika, hakkındaki görüşlerini bir bütün içerisinde sunan Aristoteles'in şiir sanatı ile ilgili kuramlarını içeren ve tarihte sanat olayını araştıran ilk eserdir, aynı zamanda estetik tarihi yönünden çok önemli bir eserdir.

Estetik kavramı kapsamında; sanatların karşılaştırılmaları ve tragedya'nın üstünlüğünü vurguladığı Poetika, gerçekçiliği ele almasının yanı sıra, yaratıcı düş gücünü de ön plana çıkartmıştır.

Aristoteles nasıl ki genel felsefesinde varolanların dışında bulunan bir idea'nın varlığını kabul etmezse, aynı şekilde sanat alanında da, Platon'un ortaya attığı "aşkın bir güzellik "idea"sını kabul etmez. Aristoteles'e göre, güzellik "idea"sı var olduğu için güzel bulduğumuz nesnelerle sanat eserleri bir varlık kazanmıyorlar, tersine sanat eserleri var oldukları içindir ki, güzellik kavramından söz açabiliyoruz.


Sayfa Yükleniyor...