Apostil İzmir Forumu İzmir'de yapılacak

Türkiye'nin e-Apostil sistemine geçişinin lanse edileceği 7. Uluslararası e-Apostil İzmir Forumu'nun açılışı 15 Haziran'da yapılacak.

Apostil İzmir Forumu İzmir'de yapılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın himayelerinde; İnternet Kurulu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü olarak; La Haye Konvansiyonu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Yaşar Üniversitesi ile birlikte organize edeceğimiz, Sayın Bakanımız Binali Yıldırım Bey'in 15 Haziran 2012 tarihinde açılışını yapacağı, Türkiye'nin e-Apostil sistemine geçişinin lanse edileceği 7. Uluslararası e-Apostil İzmir Forumunun taslak programı ve programla ilgili her türlü bilgi http://www.e-appizmirforum.com adresinde yer almaktadır.

Türkiye’nin 1961 yılında taraf olduğu La Haye Konvansiyonunun uluslararası resmi belge trafiğini düzenleyen Apostil Konvansiyonu ülkemizde 1985 yılından beri uygulanmaktadır. Dünyanın en hızlı yayılan ve en çok üyesi bulunan uygulamalarından olan La Haye Konvansiyonu, resmi belgelerin ülkeler arası dolaşımını hızlandırmak, bürokrasiyi azaltmak, klasik kağıt süreçleri ve yarattığı maliyetleri ortadan kaldırmak, iş ve işlemlere hız ve güvenlik kazandırmak amacıyla 2006 yılında tüm üye devletler için e-Apostil uygulamasını başlatmıştır.

e-Apostil uygulaması bireylerin ve şirketlerin uluslar arası iş ve işlemlerinde yaşamlarını ve aktivitelerini son derece kolaylaştırmaktadır. Nitekim Dünya Bankası “Investing Across Boarders” adlı 2010 tarihli Raporunda, aralarında Ülkemizin de bulunduğu 87 ülke ekonomisini doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin regülasyonları açısından incelemiş ve Apostil Konvansiyonuna taraf olduğu için Ülkemizin de, yabancı şirketlerin iş yapma süreçlerini kolaylaştırdığına dikkat çekmekte ve diğer tüm ülkelere de yabancı yatırım performansını geliştirmek için Konvansiyona taraf olmalarını önermektedir (http://iab.worldbank.org).

La Haye Konvansiyonu da bu gerekçelere istinaden Ülkemizin e-Apostil sistemine dahil olmasını istemiştir. Sayın Bakanımızın isteği ve desteği üzerine eApostil Türkiye Projesi başlatılmış ve çalışmalara devam edilmektedir. İzmir’de düzenleyeceğimiz bu Konferansa, halihazırda e-Apostil sistemini benimseyen veya geçiş çalışmalarını yürüten 25 ülkenin Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlıkları nezdinde temsilcileri konuşmacı olarak katılımlarını teyit etmişlerdir. 70 farklı ülkeden de Konferansa katılım için kayıtlar yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. 

Konferansa katılım için kayıt şartı aranmaktadır. www.e-appizmirforum.com adresinden kayıt yaptırmak mümkündür.

E- Apostil Sistemi ve Faydaları

Ülkemizde gerek bireyler gerek şirketler her geçen gün daha çok online olmaya başlamışlardır. Hane halkının %43’ü ve işletmelerin ise %91’inin internet erişimine sahip olduğu ülkemizde, yaklaşık %40 oranında internet kullanıcısı kamu kurumlarıyla internet üzerinden özel amaçlarla etkileşimde bulunmaktadır.

Bu doğrultuda e-Devlet Ana Kapısı (www.türkiye.gov.tr) üzerinden bir e-devlet hizmeti olarak vatandaşlarımıza ve şirketlerimize sunulması gereken e-Apostil uygulaması, özellikle uluslararası ilişkilere bürokrasiyi ortadan kaldırarak hız kazandıracak, bilişim teknolojilerine dayalı bir sistem olduğu için de gereksiz maliyet ve masrafları bertaraf edecektir.

La Haye Konvansiyonu 2006 yılında Amerikan Noterler Birliği ile e-Apostil Pilot Projesini uygulamaya sokmuştur. Projenin yıllar içinde gösterdiği başarıya istinaden 2012 yılı başlarında “pilot” kelimesi atılmış ve artık bir bilişim sistemi olduğuna vurgu yapmak üzere e-Apostil Sistemi kavramı kullanılmaya başlanmıştır.

e-Apostil birbirinden bağımsız olarak uygulamaya alınabilecek olan iki temel bileşenden oluşmaktadır:

1. Elektronik Apostil verilmesi (e-Apostilles)

2. Apostiller için bir e-Sicil oluşturulması ve işletilmesi

The e-APP is flexible insofar as: e-Apostil sisteminde bu iki bileşen biri diğerinden bağımsız olarak uygulamaya alınabileceği gibi, Ülkeler kendi yasal ve IT ortamlarına en uygun olan teknik çözümleri benimseme noktasında da serbesttirler.

e-Apostilin özünü güvenli elektronik imza ve zaman damgası oluşturmaktadır. Hem ilgili dokümanı oluşturan orijin ülke hem de dokümanın gönderileceği ilgili ülke doküman üzerindeki e-imzave zaman damgalarından, dokümanı oluşturanın kimliği ve dokümanın oluşturulma zamanını kolayca sorgulayabileceklerdir. Konvansiyon tarafından tek önerilen format Adobe PDF’tir.

E-apostil’i, ‘geleneksel’ kâğıt temelli apostil sistemi ile karşılaştırdığımızda, e- apostil daha az zaman ve kaynak tüketimini sağlamakta ve bu özelliği ile Çevreci Bilişim Teknolojilerini (Green IT) desteklemektedir. E- Apostil bileşenini uygulayarak, Yetkili Makamlar apostil taleplerini alma ve gönderme işlemlerini çevrimiçi yapabileceklerdir. E-kayıt bileşenini uygulayarak, Yetkili Makamlar artık diğer ülkedeki apostillerin alıcıları ile doğrudan ilgilenmek zorunda kalmayacaklardır.

E-apostil ayrıca kamu belgelerin uluslararası dolaşımında, dökümanların doğrulanması işlemini de desteklemektedir. E-apostil bileşenini uygulayarak, Yetkili Makamlar, mevcut imza veritabanları ile bir e-apostil sistemini entegre edebilir, böylece dayanılan belgenin aslı ekranda kolayca doğrulanmış olur. E- kayıt bileşenini uygulayarak,  Yetkili Makamlar için apostilin aslının olağan olarak doğrulanması işlemeni daha kolaylaşacaktır.

Bugüne kadar 13 ülkeye ait 60’ın üzerinde yetkili makamlar tarafından en azından e-apostilin bir bileşeni uygulanmıştır. Uygulayan devletlerin listesi La Haye Konvansiyonunun internet sitesinde “Apostil Kısmı” altında mevcuttur, www.hcch.net/upload/impl_chrt_e.pdf.  Türkiye gibi diğer devletler, bunlara Uruguay, İngiltere, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Avustralya da dahil olmak üzere e-apostil üzerine çalışmalarını sürdürmektedirler.

7. Uluslar arası e-APP İzmir Forumu, Türkiye’nin e-Apostil sistemine geçişinin resmi olarak ilan edileceği önemli bir toplantı olacaktır.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...