İzmir Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla geçen yıl mayıs ayında başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonların ardından hazırlanan iddianame, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Birol Çengil tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da bulunduğu sanıklar, ''ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, zimmet, rüşvet, belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanmak''la suçlanıyor.

Toplam 130 sanığın yer aldığı 2012-1 esas nolu iddianamede, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilk sıradaki şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede, sanıkların ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, örgüte bilerek isteyerek yardım etmek, örgütün faaliyeti kapsamında çok sayıda ihaleye fesat karıştırma, ihalelerde baskı, cebir, tehdit uygulama, edimin ifasına fesat karıştırma, haksız menfaat temin etme, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, belgelerde sahtecilik, suçu ve suçluları gizleme'' suçlarını işlediği belirtiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu iddianamede,''Suç örgütü kurup yönetmek'', ''ihalelere fesat karıştırmakla'' suçlanıyor.

İddianamede, Çankaya 10 No'lu katlı otoparkın 10 Şubat 2011 tarihinde gerçekleştirilen 1 yıllık kiralama ihalesine ''fesat karıştırıldığı'' belirtiliyor.

Bu iddiaya ilişkin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Pervin Şenel Genç, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Şirketler Koordinatörü Hilmi Özen, Özel Kalem Müdürü Levent İşler, Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Daire Başkanı Serdal Selçuk Savcı, İzelman Genel Müdürü Hüseyin Kırmızı, Genel Sekreter Yardımcısı ve Karar ve Tutanaklar Daire Başkanı Tülay Azeri ve Erhan Bey'in telefon görüşmeleri, teknik takip kayıtları ile elde edilen görüntü ve konuşmalar iddianamede yer alıyor.

Sanıkların ''ihale öncesi fikir birliği yapıp anlaşmak suretiyle ihaleyi alma koşullarına sahip olan ve 4 milyon 410 bin lira teklif veren Sedat Bozkurt'un ihaleyi almasını kasten engelleyip, önceki kiralayan İzelman şirketine, (bir önceki yılın kira bedeli üzerinden 26.12.2010 tarihinden itibaren yıllık 672 bin 186 lira bedelle) yeniden kiraya vermek, İzelman Genel Müdürü Hüseyin Kırmızı ile ihale görevlilerinin önceden iş birliği yaparak gizli bilgileri iletmek suretiyle ihaleye fesat karıştırma suçunu'' işledikleri belirtiliyor.

İddianamede, ''Bu otoparkın yarı hissesinin de Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olmasına rağmen, Vakıflar Müdürlüğü temsilcisinin ihaleye dahi çağrılmadığı, ihale komisyonuna alınmayarak şüphelilerin ihaleye fesat karıştırma iradesini ortaya koydukları, bu şekilde şüphelilerin ihaleye fesat karıştırıp kurumların zararına neden oldukları değerlendirilmiştir'' ifadesine yer veriliyor.

2011 yılının mart ayında fotoğraf çekimi hizmet alımı ile tanıtım için çekilen fotoğrafların masaüstü reklam filmine dönüştürülmesi hizmeti alımına ilişkin olarak, ''Pervin Şenel Genç, Ali Süha Sabuktay, Erhan Bey, Hilmi Özen, Serpil Baran, Serpil Keskin, Mehmet Sayar ve Pınar Çalışkan'ın görevi kötüye kullanma suçunu değil, doğrudan temin yöntemi ile tek firma ile görüşüp sözleşme imzalamak suretiyle rekabetin oluşumunu bilinçli olarak engelleyip, ihaleye katılma koşullarına sahip birçok firma veya kişilerin kasten ihale dışı kalmasını sağlayarak, kurumun zarara uğramasına neden oldukları'' iddianamede öne sürülüyor.

'İHALE İLAN EDİLMEDEN TÜM BİLGİLERE ULAŞILDI'
İddianame, ''İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Balkan Halk Dansları Festivali ile ilgili yapılan hizmet alım ihalelerine fesat karıştırıldığı, savcılığın bilirkişi raporu doğrultusunda yaptığı değerlendirmede, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında yapılan üç ihalenin suç konusu olduğu'' belirtiliyor.

İhalelerin Hakan Say ve Ata Karataş'ın ortak olduğu Smyrna firmasına, dördüncü ihalenin ise daha sonra ortaklıktan ayrılan Ata Karataş'ın kurduğu Solfej firmasına verildiği kaydedilen iddianamede, tespit edilen telefon konuşmalarına göre araları bozulan eski ortaklar Hakan Say ile Ata Karataş'ın, ihale ilan edilmeden tüm bilgilere ulaşıp sanatçı menajerleri ile gizli anlaşma yapmaya çalıştıkları öne sürülüyor.

İddianamede, kendisinin ihale yetkilileri ile irtibatının ve konumunun daha iyi olduğunu ifade eden Ata Karataş'ın Hakan Say'a, ''Bitsin gitsin bu iş... Bak ortalık daha temiz, kan dökülmemiş'' şeklinde haber göndererek baskı yaptığı kaydediliyor.

''Ata Karataş'ın yaklaşık maliyetin tespitinde ve diğer işlemlerde kontrolün kendi elinde olduğunu söylemesi, daha sonra da yeterlilik ve iş deneyim belgeleri konusunda kuşkulu belgelerle Solfej firmasının ihaleyi almasının dikkat çekici olduğu'' ifadesine iddianamede yer veriliyor.

Ayrıntılarıyla ve bilirkişi inceleme tespit raporlarıyla anlatılan ihale şartnamelerinde, Balkan Halk Dansları Festivali'nde katılımı istenen Haris Aleksiu, Suzan Kardeş, Hüsnü Şenlendirici gibi sanatçılar ile Anadolu Ateşi gibi bazı toplulukları ile ilgili yetki belgesinin alınması gibi ayrıntılar da bulunuyor.

İddianamede, ''2010 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan kültür ve sanat ihalelerinin tümünde Hakan Say ve Ata Karataş'a ait üç firmanın aktif olarak yer alması ile ihalelerin hemen hemen tamamının bu firmalarca kazanılmış olmasına dikkat çekici olduğu'' vurgulanıyor.

Ayrıca, ''Balkan Halk Dansları Festivali'nin üç hizmet alım ihalesine ilişkin sanıklar belediye çalışanları F. Işık Çelikoğlu ve Mehmet Sayar, Cengiz Başkurt, Semih Güler ile firma yetkililerinin ihaleye fesat karıştırma suçunu işledikleri'' iddia ediliyor.

'DURAK İHALESİNDE KURUM ZARARA UĞRATILDI'
Dava konusu suçlamalar kapsamında, ESHOT Genel Müdürlüğü’nde ait 750 yeni otobüs durak yerinin kiraya verilmesine yönelik ihale için Belediye Meclisinin reklam geliri karşılığında kiraya verilmesi için oy çokluğuyla aldığı kararına dikkat çekiliyor.

''Bilirkişi incelemesine göre, kararda yeni durak yeri ihdas edilmek üzere ihaleye çıkılmasına izin verildiği halde 698 durağın mevcut durakların yenilenmesi şeklinde olduğu, bu nedenle ihalenin meclis kararına uygun sonucu taşımadığı, bu sebeple yetkisiz işlem tesis edildiği'' kaydediliyor.

Mevcut 698 durağın yenilenmesi şeklinde olan bu ihalede, eski duraklar yenileriyle değiştirilirken, sökülen eski durakların nasıl ve nerede değerlendirileceğine ilişkin herhangi bir karara ve düzenlemeye bilirkişi incelemesinde de rastlanmadığı, ESHOT Genel Müdürlüğü'nden alınan bu konudaki cevabi yazıda da açık bir şekilde konunun açıklığa kavuşturulmadığına yönelik bilirkişi tespitine yer verilen iddianamede, söz konusu ihaleye ilişkin ''muhammen bedel tespitinin yanlış yapılarak kurumun zarara uğratıldığı'' öne sürülüyor.

İhaleden sonra ''Meclis kararına aykırı şekilde hazırlanan'' teknik şartnamede tek tek belirtilen mevcut durak yerlerinden 392 tanesinin yerinin tekrar değiştirilerek, konumu daha iyi, reklam getirisi daha yüksek olan durak yerleri ile değiştirilmek suretiyle sözleşmeye aykırı olarak durakların yenilendiği ifade ediliyor.

Bilirkişi raporları ile kolluk kuvvetlerinin yaptığı araştırmada elde edilen belgelerden de yaklaşık maliyet bedeli bilinçli olarak düşürülerek kurumun kira geliri olarak zararına olan, 7 yıllığına yapılan kiralamada yıllık kira artış oranı tespit edilmeyen, genelgelere aykırı olarak Türk parası yerine döviz cinsinden kira bedeli belirlenen ve daha sonra montaj aşamasında şartname ekindeki durak noktalarından 394 adedi tekrar değiştirilerek sanıkların ihale aşamasında da ''iyi niyetli olmadıklarının ortaya çıktığı'' ifadesine iddianamede yer veriliyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na da ihaleyi onaylayan kişi olarak ''ihaleye fesat karıştırma'' suçlamasında bulunulan iddianamede, ''Yasalara aykırı ihale yapan şüphelilerden, ihale komisyonu başkanı ve sözleşmeyi imzalayan Z. Gül Şener (Genel Müdür), sözleşmeyi imzalayan Ö. Faruk Alçelik (Genel Müdür Yardımcısı), ihale komisyonu üyeleri İsmet Halim Gürsoy (Genel Müdür Yardımcısı), Tufan Eker (Genel Müdür Yardımcısı), Hüseyin Ercan (Üye), Hüseyin Çalışkan (Üye), İrfan Aras (Üye), Figen Seyis (1. Hukuk Müşaviri), Rafet Bayam (Yapı Tesis Dairesi Başkanı), Turgay Akkaya (Str. Gel. Dairesi Başkanı), Besim Gültekin (Destek Hizmet Dairesi Başkanı), ihaleyi onaylayan Aziz Kocaoğlu ile yaklaşık maliyetin tespitinde görev alan şüpheli İbrahim Tuz'un TCK'nın ilgili maddelerini ihlal ederek ihaleye fesat karıştırdıkları değerlendirilmiştir'' denildi.

İhaleden sonra ''Meclis kararına aykırı şekilde hazırlanan'' teknik şartnamede tek tek belirtilen mevcut durak yerlerinden 392'isinin ''konumu daha iyi, reklam getirisi daha yüksek olan durak yerleriyle değiştirilerek sözleşmeye aykırı olarak durakların yenilendiği, kabul komisyonunca da teknik şartnameye aykırı olarak bu şekilde kabulleri yapıldıkları iddiasıyla Tarık Tuncer, Utku Çihan, Nilüfer Altınkaya, İbrahim Yetmen ile firma yetkilisi İsmail Korkmaz'ın edimin ifasına fesat karıştırma'' suçunu işledikleri belirtiliyor.