Dinleme iznine karşı yeni karar

Yargıtay Birinci Başkanlar Kurulu, jadarmanın dinleme yetkisine itiraz ederken MİT ve Emniyetin ülke genelindedinleme yetkisine itiraz etmeyen Adalet Bakanlığı bürokratlarının soruşturulmasını istedi.

Haberler 30.12.2008 - 14:26

Dinleme iznine karşı yeni karar

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin ise, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman, Müsteşar Yardımcısı Zeki Yiğit ile Ceza İşleri Genel Müdürü Galip Tuncay Tutar hakkında, soruşturma açılması istemine ilişkin “Yargıtay’dan gelen dosyayı henüz incelemiş değilim. İncelerim, yasalar bana hangi hak ve yetkiyi vermişse o sınırlar içinde hareket ederim” açıklamasını yaptı. Adalet Bakanı Şahin, izin verirse 3 bürokrat hakkında soruşturma yapılabilecek. İzin verilmemesi durumunda, YARSAV’ın, izin verilmemesine ilişkin işleminin iptali istemiyle Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkı bulunuyor. YARSAV’ın bakanlığın yazılı emre gitmeme konusundaki kararının iptali için İdari Mahkeme’ye başvuracağı da öğrenildi.

Yargıtay Birinci Başkanlar Kurulu telekulak tartışmalarına yeni boyut kazandıracak karara imza attı. Jandarma İstihbarat, Emniyet İstihbarat ve MİT ülke genelinde dinleme yapabiliyordu ancak Adalet Bakanlığı jandarmanın ülke genelinde dinleme yapmasına itiraz etmiş ve bunun üzerine de Yargıtay jandarmanın bu yetkisini elinden almıştı. Jandarma bu süreçten sonra dinleme yapamamaya başladı.

Yargıtay’ın kararında ‘ülke genelinde dinleme yapılamayacağına’ hükmedilmiş ve şöyle denilmişti: “Amacı ne olursa olsun hiçbir kuruma demokratik bir hukuk devleti olan Cumhuriyeti’nde yaşayan insanlar şüpheli görülerek ülke geneline kapsayacak şekilde yetki verilemeyeceği açıktır.”

Yargıçlar ve Savcılar Birliği, MİT ve Emniyet’in ülke genelindeki dinleme yetkisine tıpkı jandarma için yaptığı gibi itiraz etmesi için Adalet Bakanlığına başvurmuştu.

Ancak Bakanlık Yarsav’ın başvurusunu reddetmişti. YARSAV bunun üzerine görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle Adalet Bakanlığı bürokratları hakkında Yargıtay 1. Başkanlar Kuruluna suç duyurusunda bulundu. Kurul, bakanlık müsteşarı Ahmet Kahraman, Müsteşar Yardımcısı Zeki Yiğit Ve Ceza İşleri Genel Müdürü Galip Tuncay Tutar’ın adli ve idari yönden soruşturulması gerektiğine karar verdi.

Şimdi gözler bürokratlar hakkında soruşturma iznini karara bağlayacak olan Adalet Bakanı Şahin’de. Şahin, “Yasalar bana hangi hak ve yetkiyi vermişse o sınırlar içinde hareket ederim” değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin sorularnı yanıtlayan Şahin “Yargıtay kararına rağmen Emniyet, MİT ve Jandarma’ya dinleme yetkisi veren mahkeme kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna “Üç kurumun yasalarını incelerseniz bu sorunun cevabını göreceksiniz” yanıtını verdi.

“Dinlemelerin özel hayata müdahale anlamına gelip gelmediği” yönündeki bir soru üzerine Şahin, şunları söyledi: “Türkiye bir hukuk devletidir. Emniyet, MİT ve Jandarma’nın istihbari anlamda iletişimleri takip etmekle ilgili yetkilerinin olup olmadığı kendi yasalarında bellidir. Bu konulardaki müracaatlara da bağımsız yargı organları karar vermektedir. Ankara’da da Ağır Ceza Mahkemesi karar vermektedir. Her şey yasal sınırlar içeresinde cereyan eder. Bu konuda şikayetleri olanlar varsa yetkili mercilere başvuracaklardır. Bu müracaatlar da yine yasal çerçevede değerlendirilir. Telaş edecek herhangi bir husus söz konusu değil.”

DİNLEME TARTIŞMASINDA SÜREÇ
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi üyesinin, jandarmanın tüm Türkiye’yi kendi sorumluluk sahasında izlemesine yönelik verdiği karar, Adalet Bakanlığı’nca, “kanun yararına bozma” istemiyle Yargıtay 9. Ceza Dairesi’ne götürülmüş, Daire, “ülke genelinde izleme yapılamayacağı” gerekçesiyle kararı bozmuştu.

Jandarma için verilen bu karardan sonra Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, MİT ve emniyetin ülke genelini kapsayan izleme kararları hakkında da Yargıtay’da kanun yararına bozma yoluna gidilmesi için Adalet Bakanlığına başvurdu.

Adalet Bakanlığı’nın bu yazıya cevap vermemesi üzerine YARSAV, “bakanlığın bu yola gitmeyerek, görevde yetkiyi kötüye kullandığı” gerekçesiyle Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, ilgili müsteşar ve müsteşar yardımcısı hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Kurul, dosyayı üç bürokrat hakkında işlem yapılabilmesi için Adalet Bakanlığına gönderdi. Adalet Bakanı Şahin, izin verirse 3 bürokrat hakkında soruşturma yapılabilecek.

İzin verilmemesi durumunda, YARSAV’ın, izin verilmemesine ilişkin işleminin iptali istemiyle Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkı bulunuyor.

Sayfa Yükleniyor...