"Atlı Karınca"

Film toplumsal gerçekleri gündeme getiiyor.