Hastane devir önerisi

10.07.2011 - 11:54

Yunus Söylet: Üniversite hastane işletmesini bakanlığa devretmek doğru değil.

Öneriler