Dev özelleştirmeye onay

12.04.2011 - 14:34

Yüksek Kurul, İstanbul'un tüm elektrik dağıtımının MMEKA şirketine devrini onayladı.

Öneriler