Muhalefet mesajı aldı

26.08.2009

Genel Kurmay Başkanı Başbuğ'un açıklamasını herkes kendi bakış açısıyla okudu

Öneriler