Muhalefet mesajı aldı

26.08.2009 - 12:36

Genel Kurmay Başkanı Başbuğ'un açıklamasını herkes kendi bakış açısıyla okudu

Öneriler