Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü (UNESCO), "Seyahatname" yazarı Evliya Çelebi'nin 400. doğum yıl dönümünü örgütün benimsediği yıl dönümleri arasına aldı.

UNESCO 35. Genel Konferansında alınan kararda, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin kurucusu arkeolog ve ressam Osman Hamdi Bey'in 100. ölüm yıl dönümü de UNESCO ile irtibatlı yıl dönümleri arasında yer aldı.

Bu arada, 35. Genel Konferansta, UNESCO organları için düzenlenen seçimler bağlamında Türkiye, İnsan ve Biyosfer Programı Uluslararası Eşgüdüm Konseyi üyeliğine seçildi.