İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Mustafa Güran başkanlığında ''İstanbul Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu'' dün toplanarak, bazı kararlar aldı. 

Buna göre, 2011 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda bütün kurum ve kuruluşlar üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecek. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2010/07 sayılı genelge ile bildirilen şartları taşımayan kurbanlık hayvanların kentin Avrupa Yakası'na geçmesine müsaade edilmeyecek ve bu konudaki denetimlere daha sıkı bir şekilde devam edilecek. 

İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri, tebliğ doğrultusunda 21 Ekim'den itibaren başlayacak. 

İl Kurban Hizmetleri Komisyonu kararıyla İstanbul'a giriş noktalarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve il/ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri elemanlarınca denetim ve kontroller yapılacak ve özellikleri belgelerine uymayan sevkler ile raporsuz sevkler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak. 

Denetimler tüm kurum ve kuruluşlar tarafından sistematik olarak, yol kontrolü ve kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinin denetimleri şeklinde ayrı ayrı değerlendirilerek, gerekli organizasyonlar gerçekleştirilecek.
 
BELGE KONTROLÜ YAPILACAK 
 
Karara göre, yarın ile 11 Kasım tarihleri arasında, belirtilen il ve ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince oluşturulacak ekipler tarafından sorumluluk alanları içinde bulunan kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri ile birlikte nöbet tutularak, hayvan hareketlerinin belge kontrolü yapılacak. 

Kurban satış ve kesim yerleri, Diyanet İşleri Başkanlığınca yayımlanan 25 Eylül 2011 tarih ve 28065 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ''2011 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'' gereği belirlenen esaslara uygun olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünce onaylanarak tanzim edilecek. İstanbul'a ithal olarak getirilmesi planlanan kurbanlık hayvan sayısının fazlalığı ve sürenin kısıtlı olması dikkate alınarak, bu konuda ilçe belediyeleri veya gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğüne yapılacak ve karara bağlanacak, kurban satış ve kesim yerleri listesi ilgili birimlerce güncellenecek. 

İlçelerde hazırlanan kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinin açık adresleri en geç 14 Ekim'e kadar, Büyükşehir Belediyesince İl Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirilecek.
 
ŞAP HASTALIĞI
Trakya bölgesinin şap hastalığından arilik projesinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla Trakya bölgesi illerinden İstanbul'un Anadolu yakasına getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan kurban bayramında satılmayanların geri dönüşlerinin engellenerek doğrudan en yakın mezbahada kesilmesini sağlayacak altyapıyı büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları sağlayacak. 

Kurbanlık hayvan satış yerlerinin olası hastalık riskine karşı büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklarına bağlı ilgili birimlerce her gün temizlik ve dezenfeksiyonu yapılacak. 

Kurbanlarını cadde, sokak, park, meydan ve otoban kenarlarında ve ilan edilen kesim yerleri dışında kesmek veya kestirmek sureti ile 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na aykırı davrananlar hakkında ilgili yasalar doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından gerekli idari cezaları uygulanacak. 

İlçe komisyonları ve belediyeler, kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, hayvan refahına ve çevre temizliğine uygun olarak kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olacak ve kesim yerlerinde yeteri kadar din görevlisi, veteriner hekim, kasap ve yardımcı personel bulunduracak. 

Vaaz ve hutbelerde, Kurban Bayramı nedeniyle alınan tedbirler hakkında vatandaşlar bilgilendirilecek. 

Hayvanların nakli sırasında bulundurulması gereken belgeleri, kulak küpeleri ve pasaportları olmayan hayvanların nakledilmesi ile kurban olma niteliklerine haiz olmayan hayvanların hayvan pazarlarına alınması ve satılması engellenecek. 

2011 yılı kurban kesme ve kestirme ücretleri mahalli şartlara göre ilçe komisyonlarınca belirlenerek kamuoyuna ilan edilecek. 

Kurban satış ve kesim yerlerinin adres ve telefonları İstanbul Valiliği, İstanbul Müftülüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Orman ve Su İşleri Müdürlüğü, ilçelerdeki ilgili kuruluşların web sayfalarında yayımlanacak, muhtarlık ilan tahtaları ile cami girişlerine asılacak. 

Bayram öncesi ve bayram süresince özellikle kurban kesimlerinin yoğun olduğu ilk 2 gün il/ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyelerinin zabıta birimleri aralıksız denetim yapacak. 

Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklarınca satış yerlerinden kaçan hayvanların yakalanması ile ilgili ekipler oluşturacak ve ekipler gerekli çalışmalar yapılacak. 

Kurban bayramı müddetince ilçe belediyeleri tarafından oluşturulacak ekipler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerince görevlendirilen yetkililerce nöbet tutulacak. İhbar ve şikayetleri değerlendirmek üzere ilçe belediyelerinin beyaz masa telefonlarına ve büyükşehir belediyesinin Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünün ''0 212 533 66 76-0 533 15 05'' numaralı telefonlarına veya ''0 212 533 45 90'' numaralı faksına bildirilecek.