Belediye başkanı devlet memuru mu?

Birçok kişi belediye başkanlarının devlet memuru olduğunu merak etmektedir. Bu konuyla ilgili açıklamalar ve tartışmalar hala sürmektedir. Belediye başkanlarının devlet memuru olup olmadığını netleştirmek için ilgili kanunları incelemek gerekmektedir.

Belediye başkanlarının nitelikleri ve görevleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda belirtilmektedir.

Kanuna göre, belediye başkanlarının bir memuriyet sıfatı olmamakla birlikte seçilerek göreve gelirler. Yani, belediye başkanları seçimle iş başı yaparlar ve bir kamu görevlisidirler. Ancak, devlet memuru sıfatına sahip değillerdir. Devlet memuru olma durumu ise, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda düzenlenmektedir.

Bu kanuna göre, devlet memurları hükümetler veya diğer devlet organları tarafından atanır ve belirli bir memuriyet statüsüne sahiptir. Belediye başkanları seçimle göreve gelirken, devlet memurları atanarak göreve başlarlar.

Bu nedenle, belediye başkanları devlet memuru olarak kabul edilemezler. Belediye başkanlığı, bir kamu görevi olsa da, devlet memurluğu kapsamında değildir. Özetle, belediye başkanları devlet memuru sıfatına sahip değillerdir.

Kanunlar tarafından belirlenen nitelikler ve görevler doğrultusunda, seçimle göreve gelirler ve belediye başkanlığı görevini yerine getirirler. Bunu göz önünde bulundurarak, belediye başkanlarının devlet memuru olmadığını söyleyebiliriz.

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER