Ücreti ödenmeyen çalışan haklı fesih yapar

Ücreti ödenmeyen çalışanların meşru bir şekilde işten ayrılma hakkıdır. Çalışanlar, ücretlerinin düzenli olarak ödenmemesi durumunda sözleşmeyi haklı bir şekilde feshedebilirler.

Ücretin düzenli olarak ödenmemesi, işçilerin temel haklarına müdahale eden bir durumdur.

Çalışanların emeğinin karşılığını almaları, iş sözleşmesine uygun olarak ücretlerinin ödenmesi işverenin yasal bir yükümlülüğüdür. Türk Borçlar Kanunu'nun 24. maddesi, bu konuda çalışanlara destek sağlamaktadır.

Maddede yer alan "temel borç ilişkilerinin ihlali" hükmü, işverenin sözleşme gereği çalışanlara ödemelerini yapmaması durumunda işçinin fesih hakkını kullanabileceğini belirtmektedir. Bu noktada, çalışanın haklı bir fesih yapabilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır.

Ücretlerin 30 gün veya daha fazla süreyle ödenmemesi, işçinin iş sözleşmesini feshetmesi için yasal bir dayanak sağlamaktadır. Haklı bir fesih durumunda, işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer hakları koruma altına alınmaktadır. , ücreti ödenmeyen çalışana bu tazminatları ödemekle yükümlüdür. Ancak, işçilerin haklı bir fesih yapabilmesi için öncelikle deneme süresinin bitmiş olması gerekmektedir. Deneme süresi içerisinde işçi, herhangi bir sebep göstermeksizin iş sözleşmesini feshedebilir; ancak ücret alacakları gibi bazı haklardan yararlanamazlar.

Sonuç olarak, ücreti ödenmeyen haklı fesih, Türk Borçlar Kanunu'nun sağladığı bir hak olarak değerlendirilmektedir. İşverenin çalışanlara düzenli olarak ücretlerini ödemesi önemlidir ve bu yükümlülüğün yerine getirilmediği durumda, işçiler haklarını korumak için meşru bir şekilde fesih hakkını kullanabilirler.

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER