Yıllık izinlerde cumartesi tatili tartışması

Son dönemde, işçi haklarıyla ilgili tartışmalar ülkemiz gündemini meşgul etmektedir. Bu tartışmalardan biri de yıllık izinlerin kullanımı ile ilgilidir. Özellikle Cumartesi günleri tatil olan işyerlerinde çalışanlar için cumartesi gününün izne dahil edilmesi veya edilmemesi konusunda farklı görüşler bulunmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2012 yılında yaptığı bir düzenleme ile Cumartesi günlerinin yıllık izin sürelerine dahil edilmemesini öngörmüştür. Ancak bu düzenleme sonrasında da tartışmalar devam etmiştir.

Bazıları, Cumartesi gününün de yıllık izinler içinde sayılması gerektiğini savunurken, diğer bir görüşe göre ise Cumartesi günü çalışanların normal iş günü olduğu için izin olarak kabul edilmemesi gerektiği ifade edilmektedir.

Türk İş Kanunu'nda yıllık izinlerle ilgili açık bir hüküm bulunmadığı için, konunun yorumlanması ve uygulanması farklılık göstermektedir. Bu durum da işverenler ve çalışanlar arasında anlaşmazlıklara neden olabilmektedir.

Taraflar arasında yaşanan bu tartışmaların yanı sıra, uluslararası standartları göz önünde bulundurmak da önemlidir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanan Sözleşmelerde, yıllık izinlerin haftalık çalışma günleri üzerinden hesaplanması gerektiği ifade edilmektedir. Bu durumda haftada altı gün bir işçinin, yıllık izin süresinde Cumartesi gününün de yer alması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Sonuç olarak, yıllık izinlerde Cumartesi gününün dahil edilip edilmemesi konusu hâlâ tartışmalı bir konudur. Mevcut yasal düzenlemelerde açık bir hüküm bulunmaması ve farklı yorumlamaların olması nedeniyle, konunun net bir şekilde çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Bu konuda ilgili kurumlar ve paydaşlar arasında gerçekleştirilecek sağlam bir diyalog ve uzlaşı ile adil bir düzenleme yapılması önemlidir. haklarının korunması ve iş hukukunda adaletin sağlanması için çözüm odaklı adımlar atılmalıdır.

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER