Kıdem tazminatı almak için 15 yıl ve 3600 gün çalışma şartı nedir?

Kıdem tazminatı Türk çalışma hayatında önemli bir konudur ve çalışanların haklarını korumak için sağlanan bir hak olarak bilinir. Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda çalışana ödenen bir tür tazminat olarak tanımlanabilir. Ancak bu hakkın kullanılabilmesi için belli kriterler vardır ve bu kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Kıdem tazminatı alabilmek için en önemli kriterlerden biri, çalışanın belirli bir süreyle şirkette çalışmış olmasıdır.

Türkiye'de mevcut yasal düzenlemelere göre, çalışanın en az 15 yıl boyunca aynı işverene bağlı olarak çalışmış olması gerekmektedir. Ayrıca, bu sürenin toplamda en az 3600 iş gününü kapsaması da gerekmektedir. Bu şartları sağlayan çalışanlar, işverenleri tarafından bu sürenin sona erdiği tarihte kıdem tazminatını talep edebilirler. Bazı durumlarda ise çalışanın istifa etmesi halinde de alabilmesi mümkün olabilir. Ancak, istifa durumunda tazminat alabilmenin birkaç şartı vardır.

İlk olarak, çalışanın en az 15 yıl boyunca aynı işverene bağlı olarak çalışmış olması ve toplamda en az 3600 iş gününü tamamlamış olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, istifanın geçerli sebeplerle gerçekleşmiş olması da önemlidir. Örneğin, mobbing, cinsel taciz gibi durumlar çalışanın istifa etmesine sebep olabilir ve bu durumda da kıdem tazminatı talep edilebilir.

Yukarıda belirtilen bilgiler Türkiye'deki mevcut yasal düzenlemelere dayanmaktadır ve kıdem tazminatının alınabilmesi için gerekli olan süre ve gün sayısı koşullarını içermektedir. Ancak, her çalışanın durumu farklı olabilir ve bu nedenle bireysel durumlara göre haklarınızı değerlendirmeniz önemlidir.

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER