Çalışanların internet kullanımı takip edilebilir

İş sözleşmesi, işveren ve işçi arasında kişisel ve hukuki bir bağımlılık ilişkisi kurarak çalışma hayatında birçok yönden kontrolün işveren tarafından sağlandığı bir sözleşme türüdür. Ancak bu kontroller, çalışanın kişilik haklarının ihlal edilme riskini doğurabilmektedir.

Günümüzde işverenler, çalışanların işlerini etkin ve hızlı bir şekilde yapabilmeleri için bilgisayar ve gibi araçları sağlamaktadır. Ancak işverenler, bu araç ve hizmetlerin sadece iş amaçları için kullanılmasını istemekte ve bu nedenle takip sistemleri kurmaktadır. İnternet kullanımının takip edilmesi, işverenin iş amacına uygun kullanımı kontrol etme hakkı ile çalışanın özel hayatının gizliliği arasında ince bir çizgide bulunmaktadır.

, iş için sağladığı araçların amacı dışında kullanıldığını tespit ederse, iş sözleşmesini geçerli veya haklı nedenlere dayanarak feshetme hakkına sahiptir. Ancak her hakkın kullanımında olduğu gibi işverenlerin de dürüstlük kurallarına uymaları gerekmektedir. İşveren, takibi iş amacıyla yapmalı ve elde ettiği bilgileri gerekli ölçüde kullanmalıdır. Verilerin amaç dışı kullanımı, çalışana zarar vermek amacıyla yapılamaz ve her durumda yasaktır.

Takip hakkının sınırları, işverenin sağladığı araçlara ve hizmetlere verdiği izinlere bağlı olarak belirlenir. İşveren, çalışanın bilgisayar ve interneti özel amaçları doğrultusunda kullanabilmesine izin verebilir veya tamamen yasaklayabilir. Bu izin, açık veya kapalı bir şekilde verilebilir. İşverenin özel amaçlı kullanıma ilişkin açıklık sağlamadığı durumlarda, çalışanın özel amaçlı kullanımının yasak olduğu kabul edilir.

Eğer işveren, çalışana bilgisayar ve internetin özel amaçlı kullanımına sınırsız izin vermişse, çalışanın bu kullanımını takip etmek kişilik haklarının ihlali anlamına gelecektir. Ancak sınırlı kullanım izinlerinde, belirlenen sınırlamalara göre takip yapılabilir. Örneğin, işveren ara dinlenme saatlerinde özel amaçlı internet kullanımına izin vermişse, bu saatlerin dışında yapılan kullanımlar incelenebilir. İşveren, belirlenen sitelere erişimi yasaklamışsa, çalışanın bu sitelere erişimini takip edebilir.

Takip hakkının sınırları, iş sözleşmesindeki şartlara veya işverenin belirlediği kurallara göre şekillenir. Ancak her durumda işverenin, çalışanın özel hayatının gizliliğini koruma sorumluluğu bulunmaktadır.

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER