İş kazası sonrası hangi yardımlar sağlanır?

Son yıllarda Türkiye'de iş kazaları maalesef artış göstermektedir. Çalışma hayatında meydana gelen bu tür kazalar, hem işçilerin sağlığını ve güvenliğini etkilemekte hem de ekonomik ve sosyal sonuçlar doğurmaktadır.

İş kazaları sırasında veya sonrasında mağdurlara sağlanan yardımlar, hükümet tarafından çeşitli yasalar ve düzenlemelerle düzenlenmiştir.

İşverenler, işçilerin güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını önlemekle yükümlüdür. Ancak ne yazık ki, bazı işverenler bu yükümlülüklerini yerine getirmemekte veya yetersiz tedbirler alarak iş kazalarına yol açmaktadır.

İş kazası sonucunda yaralanan veya engelli hale gelen işçilere maddi ve sosyal destek sağlamak amacıyla İş Kazaları Sigortası (İKS) sistemi kurulmuştur. Bu sigorta kapsamında işçilere geçici veya sürekli iş göremezlik maaşı, tedavi masraflarının karşılanması ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca iş kazası sonucunda hayatını kaybeden işçilerin aileleri de mağdur durumda kalmamaları için bir dizi yardım alabilirler.

Ölüm aylığı, cenaze masraflarının karşılanması, eğitim ve sağlık hizmetlerinde indirim gibi destekler sağlanmaktadır. Bu yardımların alınması için işverenin iş kazası sigortasını düzenli olarak ödemesi ve kazanın işyerinde gerçekleşmiş olması gerekmektedir. İş kazaları sonrasında mağdurlara sağlanan bu yardımların sürekli olarak takip edilmesi ve uygulamaların denetlenmesi önemlidir.

İşçilerin haklarının korunması ve işverenlerin yasal düzenlemelere uyum göstermesi, iş kazalarının azaltılması ve iş güvenliğinin sağlanması açısından hayati öneme sahiptir.

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER