Batı geleceğin mesleklerini şimdiden üretmeye başladı

Dünyadaki belli değişimler, eğitim sistemlerinde değişiklikleri zorunlu kılıyor.

Dünyada üniversiteler hala çok önemli. Ama üniversitelerde içeriklerini değiştiriyor, farklılaştırıyor, yeni bölümler açılıyor, müfredatlara yeni dersler ekleniyor.

Özellikle Batı dünyası genel olarak üretmeyi önceleyen ancak geleceğin üretim yapısına uygun meslekleri şimdiden oluşturmaya başlıyor. Yani birçok kişi  yeni dallara çoktan kaymış durumda. Yani eğitim kadar yapılan işe yönelen ara kademeler, ustalık isteyen ve bu ustalığı bilgiyle donatan bir süreç.

Özetle yeni meslekler yeni dönemde yeni şekliyle daha geçerli olacak.

Dünya yeni dönemi hem yaşıyor hem de hazırlanıyor. Örneğin Çin...

Çin “Çin malı” sloganıyla imalatta lider ülke olma hedefini tuturmaya çalışıyor. 

ABD izlediği programı, “endüstriyel internet  veya “ileri üretim programı veya “akıllı üretim liderliği koalisyonu olarak adlandırıyor. 

Almanya “toplum 5.0 planı” olarak yeni dönemi karşılamaya çalışırken fransa “geleceğin endüstrisi” programının devreye sokuyor.

Bu ülkeler yeni dönemin mesleklerine yatırım yapıyor, teşvik ediyor. bütçesinden büyük paylar ayırıyor. (Devam edecek)

Gelecekte hangi meslek popüler olacak?

Neden yeni meslekler?

“Değişim tarihte hiç bu kadar hızlı olmamıştı”

Geleceğin meslekleri neler?

Eski meslekler teknolojiye nasıl uyum sağlayacak?

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER